Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfons Åberg

Skapad 2015-09-30 15:53 i Morgongåva skola F-6 Heby
Alfons Åberg är en snäll och busig pojke som du kommer att få läsa, lyssna, diskutera och skriva om. Han kommer även dyka upp i musiken och i bildundervisningen.
Grundskola 2 – 3 Engelska Svenska Bild Musik Samhällskunskap
Under sju veckor kommer du att få läsa tyst och högt och diskutera om Alfons. Du kommer att få se både svenska och engelska filmer om denne snälle och busige pojken. Dessutom så kommer du att få skriva, rita och sjunga om Alfons.

Innehåll

1. Övergripande mål:

LÄRARDEL

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

2. Kursplanemål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sh  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

3. Konkretiserade mål:

När vi har arbetat klart med temat om Alfons Åberg har du blivit bättre på att

 • skriva meningar med punkt och stor bokstav
 • använda andra skiljetecken (! och ? och -)
 • göra mellanrum mellan orden
 • skriva enkla eller längre texter för hand och på dator som är läsliga för dig själv och andra

Du har även provat på och blivit säkrare på att förbättra dina texter själv och/eller med hjälp av andra

Du har också utvecklat din förmåga att läsa högt i liten eller större grupp

Du har också provat på att lyssna på en välkänd Alfons Åberg-saga med engelsk tal

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • att skriva en lite längre text med stor bokstav, mellanrum och skiljetecken
 • att skriva och rita en längre serie eller en berättande bild
 • att berätta för din klass om din serie eller bild
 • att läsa högt i en liten eller större grupp
 • att försöka följa med i en Alfons Åberg-saga på engelska
 • att rätta dina egna och andras texter

 

 

5. Undervisning:

I undervisningen kommer du att:

 • lyssna på och läsa Alfonsböcker samt titta på filmer om Alfons
 • skriva texter - återberättande eller med egna ord (Alfonsfantasi)
 • uppmärksamma och prata om olika slags meningar som frågor, påståenden eller utrop
 • uppmärksamma stavningen i ord som du använder ofta
 • skriva texter till bilder och ritar bilder till texter
 • skriva texter som planeras utifrån enklare tankekartor
 • läsa böcker tyst och högt
 • läsa upp egna texter
 • prova på att dramatisera kortare eller längre texter ur böckerna om Alfons

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: