Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Flyga högt" - läsprojekt

Skapad 2015-09-30 21:19 i Wallbergsskolan Grundskolor
Vi kommer under ett par veckor att arbeta med boken "Flyga högt". Du kommer att få träna att läsa, läsförståelse, att lyssna och delta i diskussion, att reflektera, analysera och diskutera bokens innehåll utifrån olika perspektiv. Du kommer också att få träna din förmåga att uttrycka dig skriftligt i några skrivuppgifter kopplat till boken.
Grundskola 8 Svenska

Att läsa böcker ska vara roligt och kännas meningsfullt! Vi kommer under ett par veckor, v. 3-9, att arbeta med läsning av boken "Flyga högt". Vi kommer att träna flera olika förmågor i detta arbetsområde: - läsa och läsförståelse - lyssna och delta i diskussion - att uttrycka och presentera våra åsikter i olika frågor - att skriva texter i olika genrer - att göra kopplingar mellan texten och dig själv, texten och andra texter samt texten och omvärlden

Innehåll

Grovplanering

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Kunskapskrav nivå E


Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9
  Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Grovplanering

v. 2 (onsdag + torsdag)

- Jag presenterar boken "Flyga Högt" + författarinnan Katarina von Bredow 

- Vi går igenom LPP och de förmågor vi kommer att träna samt bedöma. 

- Ni får boken "Flyga högt". Vi läser gemensamt det inledande kapitlet högt och därefter får ni läsa vidare på egen hand.

- Jag delar ut de diskussionsfrågor (del 1) som ni ska vara beredda att delta i gruppdiskussion kring på onsdag v. 3. 

- Till onsdag v. 3 ska ni ha läst fram till s. 45. i boken

v. 3

(onsdag) 

- Gruppdiskussion utifrån de frågor (del 1) ni har fått. En i gruppen är sekreterare. Vi sammanfattar gruppdiskussionerna gemensamt. 

- 20 min högläsning och därefter tyst läsning. 

- Jag delar ut frågor (del 2) som ni ska fundera över till onsdag v. 4. 

(torsdag)

- Genomgång av + träna på att skriva i dialogform. 

-  Till onsdag v. 4. ska ni ha läst fram till s. 123. 

v. 4

(onsdag)

- Vi sammanfattar tillsammans bokens handling så här långt. 

- Ni får ca halva lektionen på er att skriftligt skriva kring de frågor (del 2) ni fått till denna veckas läsning. 

- Tyst läsning. 

(torsdag)

- Fortsatt arbete med person- och miljöbeskrivningar. 

- Tyst läsning. 

- Till onsdag v. 5. ska ni ha läst fram till s. 186.  

v. 5

(onsdag) 

- Vi sammanfattar tillsammans bokens handling så här långt. 

- Vi arbetar i grupp och skriftligt besvarar de frågor (del 3).  Vi sammanfattar gemensamt gruppernas svar. 

- Tyst läsning. 

(torsdag)

- Genomgång + träna på att skriva gestaltningar, olika berättarformer. 

- Till onsdag v. 6 ska ni ha läst fram till s. 226.

v. 6

(onsdag) 

- Under lektionstid (onsdag) kommer ni att få skriva en fortsättning på det sista kapitlet ni läste (med slut s. 226). Hur tror du att det fortsätter? Under ca 75 min kommer du att få skriva din fortsättning i berättande form. Din text ska vara på ca 1A-4 sida.

  - Till onsdag v. 7 delmål att läsa fram till s. 277

v. 7

(onsdag)

- Bearbetning av den text du skrev v. 6. 

(torsdag) 

 - Läsförståelse "Flyga högt" (onsdag).

- Till onsdag v. 9 ska du ha läst ut boken. 

v. 9 

(onsdag)

- avslutande diskussion kring bokprojektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: