Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokpresentation åk 9

Skapad 2015-09-30 22:41 i Katrinebergsskolan Mölndals Stad
I höstens läsprojekt " Fyra Böcker" ingår följande moment: - Läsa en bok - Skriva en recension - Muntlig redovisning i form av en gruppdiskussion - Bokspel
Grundskola 9
...

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser

Ämnesmatris - Svenska 7-9

Läsa

Ny nivå
E
C
A
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda olika sätt att läsa utifrån olika texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda olika sätt att läsa utifrån olika texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda olika sätt att läsa utifrån olika texter.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tid, orsak och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med ganska god koppling till tid, orsak och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tid, orsak och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Skriva

Ny nivå
E
C
A
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och ganska väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan skriva olika slags texter(innehåll, språk, skrivregler,beskrivningar, berättarkurva, mottagare, form)
Eleven kan skriva olika slags texter, på ett relativt utvecklat sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter, på ett välutvecklat sätt.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan med hjälp av bilder, ljud, musik, film m m förstärka sina texters budskap.
Eleven kan med hjälp av bilder, ljud, musik, film m m förstärka sina texters budskap på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan med hjälp av bilder, ljud, musik, film m m förstärka sina texters budskap på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Tala, lyssna och samtala

Ny nivå
E
C
A
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: