Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension år 6

Skapad 2015-10-01 08:38 i Apalbyskolan Västerås Stad
Recension av skönlitterär bok i ämnet svenska och svenska som andraspråk.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

BOKUPPDRAG Eleven läser en skönlitterär bok och skriver en recension. Gör så här: Skriv en löpande text, alltså inte i punktform. Vad heter boken och vad handlar den om? Berätta hur boken börjar och gör en sammanfattning av innehållet utan att avslöja slutet. Beskriv en eller flera speciella händelser i boken. Beskriv huvudpersonen/huvudpersonerna. Beskriv miljön i boken. Är boken lättläst eller svårläst? På vilket sätt märker du det? Vad kände du när du läste boken? Är boken bra eller dålig? Beskriv vad som gör att du tycker som du gör! Ge boken ett betyg!

Eleverna ska lämna in MINST EN bokrecension per termin. 

Innehåll

Syfte

De förmågor som kommer att tränas är:
att utveckla förmågan att formulera sig i tal och skrift samt
att läsa och analysera skönlitteratur.
Eleverna kommer att läsa under lektionstid men även hemma.

Kopplingar till läroplan

  • SvA
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Matriser

Sv SvA
Bokrecension

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Kan på ett tydligt sätt återge innehållet i boken, och belysa någon viktig händelse i boken.
Kan göra en kronologisk sammanfattning av boken, och beskriva någon viktig händelse i boken.
Kan göra en utvecklad kronologisk sammanfattning av boken, och tydligt beskriva någon viktig händelse i boken.
Huvudpersonerna
Beskriver någon viktig egenskap som huvudpersonen har.
Berättar om och beskriver några viktiga egenskaper som huvudpersonen har.
Berättar utförligt och beskriver flera viktiga egenskaper som huvudpersonen har.
Miljö
Gör en enkel beskrivning av miljön. Beskriver hur det ser ut på de olika platserna.
Gör en tydlig beskrivning av miljön. Beskriver utförligt hur det ser ut på de olika platserna.
Gör en utförlig beskrivning av miljön. Beskriver utförligt hur det ser, stämningen på platsen och vilka känslor platsen väcker.
Svårighetsgrad
Kan på ett enkelt sätt beskriva bokens svårighetsgrad.
Beskriver tydligt bokens svårighetsgrad.
Beskriver tydligt och utförligt bokens svårighetsgrad.
Åsikter
För enkla resonemang kring åsikter om boken.
För utvecklade resonemang kring åsikter om boken.
För välutvecklade resonemang kring åsikter om boken.
Reflektion
Beskriver på ett enkelt sätt sin upplevelse av läsningen.
Beskriver på ett utvecklat sätt sin upplevelse av läsningen.
Beskriver på ett välutvecklat sätt sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: