Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik åk 4-6 - Geometri och skala.

Skapad 2015-10-01 10:19 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Detta matematikområde sträcker sig över tre årskurser 4-6, med successivt fördjupad kunskapsnivå.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

 

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om geometriska figurer-/kroppar
 • du får förståelse för skala, karta och förhållande
 • du ska bli förtrogen med omkrets och area

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon, kub, parallellogram, parallelltrapets, romb och dess egenskaper
 • radie, diameter, vinklar och grader 
 • strategier för problemlösning inom geometri
 • skala och karta
 • likformighet
 • omkrets, area och pi

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • rika möjligheter att träna på geometri, karta och skala i problemlösningar
 • arbeta i Mattespanarboken, både i helklass och i mindre grupper
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser
 • genomföra diagnoser/tester, gruppuppgifter
 • arbeta kreativt i olika material
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass

Bedömning

Detta ska bedömas: 

 • din förmåga att samarbeta i gruppuppgifterna
 • din förmåga att beskriva och ge exempel på geometri och skala
 • din förmåga att göra jämförelser och resonera
 • din fakta- och färdighetskunskap inom matematikområdet 
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper och ta ett personligt ansvar i konkreta grupp och pararbeten

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer, dokumentation och diagnostiskt material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: