Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2015-10-01 10:34 i Västerby skola Hedemora
Bildämnet I skolan innebär att du kommer att få möjlighet att skapa egna bilder och möta bilder som skapats av andra. Genom att arbeta med olika typer av bilder och konstformer utvecklar du din kreativitet och din bildskapande förmåga.
Grundskola 5 Bild
Bildämnet I skolan innebär att du kommer att få möjlighet att skapa egna bilder och möta bilder som skapats av andra.

Genom att arbeta med olika typer av bilder och konstformer utvecklar du din kreativitet och din bildskapande förmåga.

Innehåll

Syfte

Genom undervisning I ämnet bild ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:
* Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
* Skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,
* Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
* Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktionerKopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Ur centralt innehåll 4-6
Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Undervisningens innehåll

Bilder som du kommer att framställa under resten av höstterminen kopplas till stor del till respektive so-tema vi arbetar med:

Samhället-rita ett eget samhälle ur minnet och ett tredimensionellt

Vasatiden-studera gamla bilder av kungar och annat tidsenligt, framställa egna

 

.

Bedömning

Du ska:

Analysera och utvärdera arbetet.

Kunna använda olika tekniker och material för att skapa ett uttryck I dina bilder.

Kunna komponera dina bilder.

Kunna välja arbetssätt som leder ditt arbete framåt.

Kunna redovisa dina bildarbeten.

Kunna ge omdömen om dina arbeten.

Matriser

Bl
Bild åk 5

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda tekniker, verktyg och material
Välja bäst material för bilden.
 • Bl  4-6
Du behöver stöd för att använda olila tekniker, verktyg och material för att kunna skapa mycket enkla bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett enkelt sätt för att skapa enkla uttryck I dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck I dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och välutvecklat sätt för att skapa olika uttryck I dina bilder.
Komposition
Skapa olika sorters bilder.
Du behöver stöd med att sätta ihop linjer, färger och andra bildelement för att skapa enkla bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement för att skapa enkla bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett utvecklat sätt för att skapa olika bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett välutvecklat sätt för att skapa olika och varierande bilder.
Handlingskraft
Du behöver stöd med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge olika förslag på arbetssätt som efter förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge olika och varierade förslag på arbetssätt som leder till förbättring av ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Bilder till upplevelser
Skapa förmedlande bilder.
Du kan med stöd skapa enkla bilder som till viss del berättar vad någon varit med om, och vad någon tycker. Du kan med stöd göra ett enkelt budskapet I dina bilder .
Du kan skapa enkla bilder som berättar vad någon varit med om, och vad någon tycker. Du kan göra enkla budskap i dina bilder .
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar vad någon varit med om, och vad någon tycker. Du gör budskapet tydligt i dina bilder .
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar vad någon varit med om, och vad någon tycker. Du gör budskapet mycket tydligt i dina bilder .
Hålla sig inom temat/sammanhanget
Berätta om ditt bildskapande.
Du kan med stöd redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till viss del till situationen.
Du kan på ett enkelt sätt redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till situationen.
Du kan på ett utvecklat sätt redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till situationen på ett bra sätt.
Du kan på ett välutvecklat sätt redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till situationen på ett mycket bra sätt.
Omdömen om arbetet
 • Bl
 • Bl  E 6
Du kan med stöd ge mycket enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklande omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev
Du kan ge välutvecklande omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev
Diskutera/analyser
Jämföra bilder från förr och nu.
Du behöver stöd för att kunna diskutera uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu.
Diskutera/analysera
Studera olika bilder.
Du behöver stöd för att kunna diskutera uttryck, innehåll och funktion i bilder.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: