Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

'School'

Skapad 2015-10-02 09:03 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Denna pedagogiska planering handlar om skolan i engelsktalande länder med utgångspunkt i läromedlet Good Stuff B.
Grundskola 8 Engelska
...

Innehåll

School

Nu ska vi läsa om någonting ni alla känner till väldigt mycket om, nämligen skolan. Vi kommer att läsa om lärare, elever och olika skolsystem i engelstalande länder. Vi kommer även att titta på en film om det engelska skolsystemet.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Så här kan vi arbeta

Du lyssnar,läser och översätter texter ur boken och gör övningar i Workbook enskilt eller tillsammans med bänkkompisen. Du lär dig nya ord och talar engelska om de givna ämnena med dina klasskompisar. Du får också öva på att lyssna och förstå när vi gör hörövningar och att skriva om en skoldag. Dessutom kommer du att se en film om det engelska skolsystemet och svara på frågor utifrån filmen.

Bedömning

I bedömningen ingår:

 • hur väl du förstår de texter vi har arbetat med

 • hur du använder dina nya kunskaper när du jobbar i Work Book

 • hur du uttrycker dig på engelska i tal och skrift

 • hur du redovisar dina kunskaper genom presentation, prov, läxförhör eller annat.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: