Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - arbetsschema v.34-39 HT -16

Skapad 2015-10-02 09:09 i Frösåkersskolan Östhammar
Bok + Film med efterföljande diskussion. Arbete med noveller. Läsförståelse. Studieteknik
Grundskola 9 Svenska

Under v.34-39 kommer vi arbeta med läsning och studieteknik. Dels kommer vi läsa boken " Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö" av Håkan Nesser och dels kommer ni i grupper läsa några noveller och diskutera innehållet. Vi avslutar med att se filmen "Kim Novak..."

 

Innehåll

Syfte

 

Följande förmågor ska du träna när du arbetar med det här arbetsschemat: 

 • läsa och analysera skönlitteratur  
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift  
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
 • följa språkliga normer - stor/liten bokstav, skiljetecken, stavning, styckeindelning 

Centralt innehåll

 • Träna att läsa för att förstå, tolka och analysera texter. Läsa skönlitteratur för ungdomar. 
 • Träna att skriva olika typer av texter. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Arbeta med ord och uttryck som beskriver känslor och tankar. 
 • Träna bearbetning av egna texter till innehåll och form. Jämföra några skönlitterära genrer.  
 • Träna på att ge och ta emot respons på texter. 

Arbets- och redovisningssätt

Bedömning

Uppgifter som ska redovisas: 

 • Svar på frågor till tre noveller. Bedömningen sker utifrån hur delaktig du är i gruppdiskussionen och hur utredande svar gruppen har skrivit.  

 • Redovisning av boken ” Kim Novak…”. Skriftlig redovisning - innehållsfrågor. Muntlig gruppdiskussion. Här bedöms din delaktighet. Det gäller både att lyssna på andra men också att själv delta i diskussionen. En förutsättning är att alla har läst boken.

Uppgifter

 • Frågor till " Kim Novak..."

 • Kim Novak Boken utläst

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 9

E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: