Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vänskap

Skapad 2015-10-03 23:17 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Temat vänskap handlar om att vi alla är olika men också lika på många sätt. Vi ser ut på olika sätt, kan olika saker och är unika var och en på sitt sätt. Vissa av oss passar bra ihop och vissa passar mindre bra ihop. Utifrån temat vill vi göra barnen medvetna om hur en bra kompis är och att vi måste kunna acceptera och respektera varandras likheter/olikheter.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Under detta övergripande tema, kommer du få möjlighet att diskutera, reflektera samt samarbeta kring bl. a. begreppet vänskap. Du kommer också få insikter kring hur barn har det i andra länder.

Innehåll

Avsnitt 1

Mål att arbeta emot:

 • Göra barnen medvetna om hur en bra kompis är och att vi måste acceptera och respektera varandras likheter/olikheter.
 • Påvisa och fördjupa oss i *värdegrundande begrepp.
 • Få insikt om barns rättigheter enligt Barnkonventionen
 • Förstå och få insyn i hur barn i andra länder har det.

Hur arbetar vi för att nå målet:

 • Vi diskuterar hur vi ska vara mot varandra och skapar en gemensam ”regel” för klassen.
 • Vi fördjupar oss i olika värdegrundande begrepp och lär oss nya ord, ex inflytande, acceptera, tolerera, unik, respektera, jämlikhet osv.
 • Vi visar på Barnkonventionen och pratar om barnens rättigheter.
 • Vi pratar och ser filmer om hur barn har det i andra länder.
 • Vi har samarbetsövningar och värderingsövningar, sjunger sånger mm.

Vi bedömer din förmåga att:

 • Du ska genom ditt sätt att vara och i diskussioner visa att du kan respektera andra människor och vara en bra kompis.
 • Du ska kunna förklara några ord som vi har arbetat med i temat.
 • Du ska veta vad barnkonventionen är och vad den handlar om.
 • Du ska veta lite om hur barn i andra länder har det.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: