Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Multiplikation år 3

Skapad 2015-10-04 20:25 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Övning i att på olika sätt beskriva multiplikation.
Grundskola 3 Matematik
Du kommer att öva på att beskriva multiplikation på olika sätt.

Laborativt, mattespråk, räknehändelser samt beskriva med egna ord hur du tänker.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Innehåll

Du övar dig på att multiplicera heltal samt redogöra för hur du tänker med hjälp av bild och ord. Du övar dig på att skapa passande räknehändelser till givna multiplikationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: