Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP 1-3 ht-15 SLÖJD område 1

Skapad 2015-10-04 22:56 i Öjersjö Storegård Partille
Undersöka olika verktyg och materials egenskaper. Slöjdord och begrepp. Tillverka olika saker.
Grundskola 1 – 3 Slöjd
I detta arbetsområdet arbetar vi med att undersöka tekniken såga och limma i olika material och med olika verktyg

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

 

 

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

  • träna på att såga med olika verktyg
  • såga i olika material
  • klippa för att forma metall
  • sätta ihop olika delar i trä
  • måla med olika färger på trä och metall

Så här kommer vi arbeta

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Matriser

Sl
Slöjd, årskurs 1-3

Arbetssätt och hantverksmoment
Jag kan följa enkla muntliga instruktioner och formge och framställa enkla slöjdföremål.
Jag kan självständigt följa enkla instruktioner och formge och framställa enkla slöjdföremål.
Handhavande av redskap och berktyg
Jag kan med hjälp av min lärare prova enkla hantverkstekniker,handverktyg och redskap
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda enkla hantverkstekniker, handverktyg och redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Idéutveckling
Jag kommer med förslag på hur arbetet kan se ut efter att ha sett olika förslag på vad som är möjligt att göra.
Jag kommer med förslag på hur arbetet kan se ut. Jag väljer en skiss på mitt arbete efter att ha skissat flera olika förslag.
Välja handlingsalternativ
Jag får hjälp av min lärare att lösa mitt problem och får förslag på handlingsalternativ som leder framåt.
Jag ger olika förslag på att lösa mitt problem. Jag får hjälp av min lärare och får förslag på handlingsalternativ som leder framåt.
Jag känner till några handverktyg och redskap som använts.
Jag kan ge en muntlig värdering av arbetsprocessen och känner till några handverktyg och redskap som använts.
Jag för ett enkelt resonemang om mitt föremåls uttryck.
Jag för ett enkelt resonemang om mitt föremåls uttryck. Jag funderar över mitt val av färg, form material och symboler.

Sl
Slöjd, årskurs 1-3

Handhavande av redskap och berktyg

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Idéutveckling
Välja handlingsalternativ

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: