Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål - grekiska åk 7-9 läsår 17/18

Skapad 2015-10-05 08:42 i Modersmålsskolan Helsingborg
FRIIDROTT
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under läsåret 2017-2018 kommer vi arbeta med fem teman som ni själva kommer välja (två teman på HT och 3 på VT).

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att utveckla strategier för att förstå budskapet (det tydligt framträdande och det som kan läsas mellan raderna) i olika texter (skönlitterära, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande), filmer och andra kulturella uttrycksformer (bildkonst, musik) 
 • att uttrycka dig varierat och säkert i tal och skrift för att berätta, beskriva, förklara och argumentera
 • att översätta mellan grekiska och svenska i tal och skrift och jämföra texter
 • att hitta strategier för att hitta lösningar för att komma över språkliga hinder 
 • att anpassa din språkanvändning beroende på sammanhanget och syftet 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

 • läsa texter/ titta på filmer och bildkonst/ lyssna på musik med anknytning till samhällsfrågor, kunskapsområden och förhållanden i Grekland och Sverige
 • träna på strategier för att förstå innehållet och budskapen i texterna, filmerna, musiken och bildkonsten
 • resonera/ samtala om budskap i texterna 
 • skriva egna texter av olika slag enligt deras typiska drag
 • träna på att anpassa texterna till sammanhang, syfte och mottagare och den situation som skrivandet anser
 • få återkoppling av läraren och klasskamraterna och bearbeta texterna utifrån grammatiska och stavningsregler, regler kring deras komponenter, val av ordförrådet, bildspråk och annat

Vi kommer bedöma

 • med vilket flyt du läser olika slags texter 
 • hur du förstår innehållet i en text (om du visar grundläggande, god eller mycket god läsförståelse)
 • hur du resonerar om de budskap som finns i texter 
 • din förmåga att uttrycka dig i skrift (dina texters innehåll, språkliga variation, ordförråd, beskrivningar, berättarstruktur, anpassning till de situationer som skrivandet anser)
 • hur utvecklat du resonerar om likheter och skillnader mellan grekiska och svenska
 • hur utvecklat du samtalar om och diskuterar varierande ämnen 
 • hur utvecklade dina argument är 
 • kvaliteten av din muntliga redogörelse (struktur, innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang)
 • hur du resonerar kring kunskapsområden, samhällsfrågor, egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och Grekland  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: