Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation då och nu

Skapad 2015-10-05 08:44 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Arbetsområdet behandlar hur mänskligheten har utvecklat olika sätt att kommunicera och hur dessa verktyg och apparater fungerar.
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Idag kommunicerar vi snabbt med varandra var vi än befinner oss på jorden. Att ständigt vara kontaktbar är idag en självklarhet. Men hur länge har det varit så, hur gjorde vi innan detta var möjligt och hur fungerar alla dessa kommunikationsapparater egentligen?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev- motiv

Du kommer att få lära dig hur vi människor kommunicerade för 5000 år sedan, hur vårt skriftspråk har utvecklats, hur papperstillverkning går till och vem som uppfann boktryckarkonsten. Vi lär oss om hur den optiska och elektriska telegrafen fungerar för att förstå hur dagens telefoner och datorer arbetar samt hur det gör till för att se rörliga bilder i TV:n.

Att kommunicera är en demokratisk förutsättning och rättighet!

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper och färdigheter kommer att ske under arbetets gång.

Du har möjlighet att visa vad du lärt vid repetitioner och i samtal med andra.

Hur väl du använder dina kunskaper och vidareutvecklar dessa i fördjupningsarbetet.

Din reflektion och utvärdering av ditt fördjupningsarbete.

Din rapport efter studiebesöket på pappersbruket.

Bedömningen dokumenteras i din portfolio och under kunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Fy  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Fy  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Fy  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  C 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
 • Fy  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Fy  C 9
  Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Fy  A 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  A 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Fy  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Fy  A 9
  Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Tk  E 9
  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk  E 9
  Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  C 9
  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk  C 9
  Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  A 9
  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Tk  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk  A 9
  Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: