Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Kemi år 6

Skapad 2015-10-05 09:59 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 6 Kemi
I NO är det bra att kunna förklara vad som skall undersökas och hur det skall genomföras. Detta är lämpligt att få med i din dokumentation. Genom att ha en skriven hypotes om vad som kommer att ske är det enklare att avgöra om du tänkte rätt eller fel. Dokumentationen är därför viktig för att få med vad som hände. När vi gör olika laborationer, läser texter är det bra om du för anteckningar och kan koppla det vi läst till det vi gjort. Dessutom behöver du även kunna göra olika slutsatser, tolka resultatet, bedöma om du gjort ett bra arbete och sammanfatta vad du har lärt dig.

Innehåll

Ord och begrepp

Att förstå vad olika ord och begrepp inom kemi handlar om är viktigt. Att känna till hur ämnen och material delas in i olika grupper utifrån egenskaper, utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt är något som du behöver ha kunskap om.

Lektionerna

I våra lektioner kommer vi att gå igenom texter (fakta och artiklar), ord och begrepp, checklista och dokumentation. Vi kommer att genomföra några laborationer antingen tillsammans eller i smågrupp. Vi tittar lite på källkritiskt förhållningssätt, försöker att förstå hur fakta och information från olika källor kan kopplas till en laboration eller någon annan uppgift. 

Dina laborationer ska du dokumentera och när du är klar med dina uppgifter, skrivit en slutsats och gjort en utvärdering, skickar du in det till mig som PDF via mail. Viktigt att tänka på är att var och en av er ska göra sin egen skrivning. Vid grupparbete jobbar ni tillsammans men skriver var och en för sig själv.

Matriser

Ke
Kemi år 6

Förmåga
Ej påbörjad eller ännu uppnådd förmåga
Kunskapskrav E
Grundläggande kunskaper I dessa områden har du grundläggande kunskaper som du bör träna upp mer
Kunskapskrav C
Goda kunskaper I dessa områden har du bra kunskaper.Du kan fortsätta att utveckla dina kunskaper
Kunskapskrav A
Mycket goda kunskaper I dessa områden har du mycket goda kunskaper som du kan fortsätta att fördjupa.
Samtal och diskussion
I samtal och diskussioner kan du resonera olika frågeställningar, du kan skapa egna frågor, framföra och bemöta olika åsikter och du gör det på ett sådant sätt att samtal och diskussioner blir intressanta och innehållsrika samt ger dig och andra värdefull kunskap och insikt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
När du söker fakta och information så använder du olika källor och då har du ett källkritiskt förhållningssätt när du funderar på om källorna är lämpliga eller inte.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för väl utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Du visar att du kan använda information från olika källor i diskussioner, texter, bilder eller andra medier på ett sådant sätt att det passar till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan göra undersökningar utifrån en given planering och du kan även utveckla undersökningen genom att komma med förslag på nya frågor eller skapa en ny planering och nya frågor som det går att arbeta utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Hantera utrustning
Du använder utrustning på ett säkert och lämpligt sätt
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du gör jämförelser med ditt och andras resultat och då kan du förklara vilka likheter och skillnader som finns, vad de beror på och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
I din dokumentering använder du både text och bild och beskriver utförligt vad du skulle ta reda på, vad du fick reda på och hur du tolkar ditt resultat.
Dessutom gör du enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Kemiska sammanhang
Du visar att du har goda kunskaper om materians uppbyggnad, egenskaper och andra kemiska sammanhang genom att förklara och visa på olika samband och använder då ord och begrepp som hör till kemin i rätt sammanhang och på ett sådant sätt att det tydligt framgår att du vet innebörd och betydelse
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Luft & vatten, fotosyntes & förbräning
Du kan förklara och beskriva egenskaperna hos luft och vatten och redogöra för hur fotosyntes och förbränning hör ihop med dessa.
Du kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Kemiska samband & hållbar utveckling
Du förklarar hur hållbar utveckling, mat, kemikalier och bränslen kan kopplas till olika kemiska samband och använder då faktakunskaper från flera källor i ditt resonemang på ett sådant sätt att du visar att du har kunskapen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Du kan på flera olika sätt beskriva och förklara hur olika upptäckter har gjorts och vilken betydelse dessa har fått för människan.
Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: