Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor och ekosystem

Skapad 2015-10-05 13:55 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med hur olika ekosystem ser ut i naturen.

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med olika ekosystem i naturen och tittar på samband mellan växter, djur och organismer.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Arbetssätt

Vi kommer att prata om olika begrepp i naturen; producenter, konsumenter, destruenter/nedbrytare, herbivorer/växtätare, karnevorer/köttätare och växter och andra organismer.

Vi tittar på hur näringskedjor kan se ut i olika ekosystem, t.ex. i skogen och i havet.

Vi gör en näringsväv för att se hur allt hänger ihop i ett ekosystem. Vad händer om någon del försvinner i ett ekosystem, eller om något nytt kommer dit? Hur kan ekosystem påverkas av olika faktorer, både levande och icke levande?

Vi bygger egna fantasidjur och placerar in dem i ett ekosystem.

Vi dokumenterar vårt arbete genom att rita, skriva och filma.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: