Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik i Svenska åk 7 VT-16

Skapad 2015-10-05 15:39 i Vasaskolan Hedemora
Svenska språket har nio ordklasser. Du ska jobbar med övningar för att lära dig namnge, känna igen och på ett korrekt sätt använda orden från sex av de olika ordklasserna. Du kommer ha nytta av att förstå de olika grammatiska termerna både inom svenskämnet och vid inlärning av främmande språk.
Grundskola 7 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Svenskan har nio ordklasser. Du skall jobbar med övningar för att lära dig namnge, känna igen och på ett korrekt sätt använda orden från sex olika ordklasser i årkurs sju. Man har nytta av att förstå de olika grammatiska termerna både inom svenskämnet och vid inlärning av främmande språk.

Det är lättare att förstå sig på råd du får, om hur du ska förbättra ditt skriftspråk, om du vet hur språket är uppbyggt. I övningarna lär du dig de korrekta pluralböjningarna av substantiv, hur du komparerar adjektiv, korrekta temaformer av verb och mycket annat. När du förstår den grundläggande grammatiken så kan det hjälpa dig att variera ditt språk och anpassa ditt språk till mottagaren.

När du ska slå upp ord i ordböcker (svenska ord eller ord på andra språk) så har du stor nytta av att veta skillnaden mellan de olika ordklasserna och även att veta vad många av de andra grammatiska termerna står för. Ibland har ett ord mer än en betydelse (eller översättning) och grammatiska kunskaper minskar då risken att välja fel ord vilket kan leda till att texten blir svår att förstå.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisningens innehåll: Vad du skall lära dig

Under den här perioden i sjuan ägnar du dig åt att lära dig ordklasserna och på att förstå de olika grammatiska termerna.

Ordklasserna är Substantiv, Adjektiv, Verb, Pronomen, Räkneord, Prepositioner.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Undervisningens innehåll: Arbetssätt

 • Genomgångar i helklass
 • Individuellt arbete med övningsuppgifter
 • Läxor
 • Formativt utvecklingsarbete

Kunskapskrav (för år 9)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Bedömning

 • Du ska kunna hitta exempel på de olika ordklasserna i en text/bild.
 • Du ska veta vad ordklasserna heter och vad de står för.
 • Du ska kunna skriva om en mening i en annan verbform. Ex. "Jag såg filmen på bio." i pluskvamperfekt dvs. "Jag hade sett filmen på bio."
 • Du ska kunna förstå vad de olika termerna står för.

 

Bedömning av uppnådda kunskapsmål sker i form av skriftliga läxförhör och prov vid arbetsorrådets slut.

Uppgifter

 • Grammatiktest

 • Svenska grammatiktest

 • Svenska grammatiktest

 • Svenska grammatiktest

 • Svenska grammatiktest

Matriser

Sv
Svenska: Ordklasser

Ordklasser

Ny nivå
Du har ännu inte uppnått kunskapskravet
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Ny nivå
Namnge ordklasser
Kunna namnge substantiv, adjektiv och verb och para ihop ordklasserna med beskrivningar och/eller exempel.
Kunna namnge sex ordklasser och para ihop ordklasserna med beskrivningar och/eller exempel
Substantiv
Kan hitta substantiv i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan hitta substantiv i texter.
Kan hitta substantiv i texter. Vet skillnaden mellan konkreta och abstrakta substantiv och egennamn. Kan skriva substantiv singular och plural och i bestämd och obestämd form.
Verb
Kan hitta verb i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan hitta verb i texter.
Kan hitta verb i texter. Kan ta tema på verb.
Kan hitta verb i texter. Kan ta tema på verb. Kan skriva om en mening från till exempel presens till pluskvamperfekt. Ex. "Jag ser en film på bio." till "Jag hade sett en film på bio."
Adjektiv
Kan hitta adjektiv i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan hitta adjektiv i texter.
Kan hitta adjektiv i texter. Kan komparera adjektiv.
Pronomen
Kan hitta pronomen i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan hitta pronomen i texter.
Kan hitta pronomen i texter. Kan hitta exempel på och namnge personliga och possessiva pronomen. Kan skilja på subjektsform och objektsform av de personliga pronomen
Kan hitta pronomen i texter. Kan hitta exempel på och namnge personliga och possessiva pronomen. Kan skilja på subjektsform och objektsform. Kan hitta och namnge relativa pronomen.
Prepositioner
Kan hitta prepositioner i texter, men hittar inte alla och/eller tar ibland fel ord.
Kan hitta prepositioner i texter.
Räkneord
Kan ge exempel på räkneord och/eller hitta räkneord i texter.
Kan ge exempel på räkneord av båda typerna (grundtal och ordningstal)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: