Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att presentera sig själv

Skapad 2015-10-06 10:34 i Österslättsskolan Karlshamn
Eleverna gör en muntlig presentation om sig själva på franska med hjälp av PowerPoint.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Eleverna gör en muntlig presentation om sig själva på franska med hjälp av PowerPoint.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering

 1. Du antecknar fakta om dig själv som du vill ta med i presentationen om dig själv.
 2. Du letar fram bilder som du vill ha med i din presentation, personliga eller allmänna som du tycker speglar dig.
 3. Skriv meningar och stödord på franska.
 4. Gör din presentation inför kamraterna.

Undervisning/arbetssätt

 • Skriva meningar och stödord om dig själv på franska till bilder.
 • Prata franska inför en grupp.

Bedömning

 • Din muntliga presentation bedöms utifrån en matris.

Matriser

M2
Muntlig presentation

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Muntlig framställning
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med enstaka fraser
Du formulerar dig enkelt och tydligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig tydligt och sammanhängande och med varierat ordförråd.
Ny aspekt
Interaktion
Du är bunden till ditt manus och har bara lite ögonkontakt med publiken.
Du vågar delvis släppa manus och har relativt bra kontakt med åhörarna.
Du pratar för det mesta fritt och har bra kontakt med åhörarna.
Ny aspekt
Flyt, uttal och intonation
Du berättar förståeligt och använder vissa uttalsregler.
Du har flyt i ditt tal och beaktar de flesta uttalsregler.
Du beaktar alla uttalsregler. Du berättar med flyt och bra intonation.

M2

Rubrik 1

Nivå 1 Koppla Koppla Koppla Koppla Koppla Koppla
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

M2
Muntlig presentation åk 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Muntlig framställning
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med enstaka fraser
Du formulerar dig enkelt och tydligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig tydligt och sammanhängande och med varierat ordförråd.
Ny aspekt
Interaktion
Du är bunden till ditt manus och har bara lite ögonkontakt med publiken.
Du vågar delvis släppa manus och har relativt bra kontakt med åhörarna.
Du pratar för det mesta fritt och har bar kontakt med åhörarna.
Ny aspekt
Flyt, uttal och intonation
Du berättar förståeligt och använder vissa uttalsregler.
Du har flyt i ditt tal och beaktar de flesta uttalsregler.
Du beaktar alla uttalsregler. Du berättar med flyt och bra intonation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: