👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans "snackis" - nyhetsorientering åk7

Skapad 2015-10-06 14:14 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
Två elever har varje vecka ansvaret att granska massmedia, välja ut och redovisa veckans nyheter.

Innehåll

Mål för elev

Du ska

- söka information och bevaka nyhetsflödet i olika medier

- redogöra för en veckas viktigaste nyheter

Innehåll

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. 

Genomförande

Välj ut en nyhet från 2017, eller från veckan som har gått, som du tycker är viktig och berör många människor (nyheten ska helst ha fått stor uppmärksamhet). 

Det här ska din presentation innehålla:

1.

- kort presentation av nyheten och motivering till denna, gärna i form av en keynote-presentation och/eller filmklipp

- förklaring vad som hänt före nyheten (sätta in nyheten i ett sammanhang). Avgör hur mycket bakgrundsfakta du behöver ha med för att kunna göra en redovisning som även lyssnare utan förkunskaper kan förstå.

- konsekvenser på kort sikt och på lång sikt.

- konsekvenser i närsamhället och på andra håll i världen (se till olika perspektiv).

- du ska ange dina källor. 

2. 

Avsluta med att besvara eventuella frågor som dina kamrater har.

Sammanlagt får presentationen med frågestund ta högst 10 min.

Bedömning

Se bedömningsmatriser nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
    Sh
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv Sh
ht-17 Samhällskunskap/svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva samband (Sh)
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du beskriver en händelse och ger en kortfattad förklaring till varför den inträffade. Du lämnar åt åhörarna att dra egna slutsatser. Människor i Syrien har tagit till vapen för att avsätta sin president. Detta har lett till att många har dödats eller flytt.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du kan koppla mer än en orsak till händelsen och beskriver hur olika orsaker påverkar händelsen. Du använder ofta ord som ”det beror på”, ”orsaken till”, ”på grund av” osv… Orsaken till att människor i Syrien tagit till vapen är regimens oförmåga till dialog med oppositionen. Det beror bland annat på att landets diktator Bashar al-Assad har... En annan orsak är att det finns olika grupper i landet... De som främst drabbas av kriget är...
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du beskriver hur olika orsaker påverkar en händelse och hur händelsen påverkar övriga delar av världen. Du ger exempel på vad som kan bli en tänkbar följd av en händelse. Du för ett resonemang där du visar på olika framtida möjliga skeenden och väger in olika gruppers intressen. Om kriget i Syrien fortsätter finns det risk för att konflikten leder till politisk oro i... Detta kan leda till att Turkiet ingriper eftersom... Men det kan också leda till splittring inom arabvärlden och att USA och FN...

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig presentation (sv)
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.