Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 Ht-15

Skapad 2015-10-06 14:52 i Nygårdsskolan Lilla Edet
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttryck sig i olika sammanhang och för olika syften.
Grundskola 1 Svenska
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

• Söka information från olika källor och värdera dessa.

Vi ska arbeta med…

- Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

- Handstil

- Alfabetet och dess ordning

- Sambandet mellan ljud och bokstav

- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

- Muntliga presentationer

- Texter i form av bilderböcker, sånger och sagor.

- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

- Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Vi kommer att öva på detta genom att:

- Använda läsfixarna

- Göra olika motoriska övningar och träna på att skriva tydligt

- Se på filmer om värdegrund

- Arbeta med boken Forma språket

- Olika muntliga övningar

- Läsa böcker och lyssna på högläsning

- Värdegrundssamtal i grupp

Vi ska arbeta med detta för att få godtagbara kunskaper i år 3 då vi bland annat:

Ska kunna läsa bekanta texter med flyt

Ska kunna använda lässtrategier på ett fungerande sätt

Ska ha en grundläggande läsförståelse

Ska kunna skriva enkla texter med läslig handstil

Ska kunna berätta och beskriva olika saker på ett tydligt sätt

Ska kunna ställa frågor och säga åsikt

Vi ska visa vad vi kan genom vår förmåga att:

- Se nya språket lyfter bedömningsmatris på Unikum.

Vi kommer att visa vad vi kan genom att muntligt berätta, skriftlig diagnos, arbete i böcker samt med hjälp av konkret material.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: