Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula 5 kapitel 1

Skapad 2015-10-06 15:06 i Malmabergsgruppen Västerås Stad
Planering för Matematiken under period 1 med stöd av läromedlet Formula 5
Grundskola 5 Matematik
Målen med undervisningen under perioden är:

Innehåll

Avsnitt 1

 • uppskatta, jämföra och mäta tider.
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar.
 • utföra multiplikationer med stora tal.
 • göra överslag och använda miniräknare.
 • använda strategier vid problemlösning.

Undervisningen kommer att bedrivas omväxlande individuellt, i par och i grupp.

Digitalt stöd kommer att komplettera läromedlet till de elever som behöver detta.

Eleverna kommer under året att ansvara för att, förutom att följa planeringen, läxor görs och rättning sker kontinuerligt.

Bedömning

Förmågor som ska utvecklas/bedömas under denna period är:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik
  samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och
  samband mellan begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder
  för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Bedömningen sker:

Under klassrumsdiskussioner och genomgångar.

Vid muntliga resonemang med lärare eller i grupp, samt vid kortare redovisningar.

Vid diagnos.

Vid provtillfälle efter kapitel 2.

Genom den dokumentationsstöd som följer med läromedlet.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: