Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsning 4a ht 2015

Skapad 2015-10-07 14:05 i Eldsbergaskolan Halmstad
Under höstterminen 2015 arbetar vi med läsförståelse. Vi läser berättande text och faktatexter av olika slag. Vi utvecklar vår förmåga att förstå och tolka texter och att hitta bra strategier för det. Vi tittar också närmare på olika texters språkliga drag och hur de är uppbyggda.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under höstterminen 2015 arbetar vi med läsförståelse. Vi läser berättande text och sakprosatexter (berättande, instruerande, förklarande, argumenterande). Vi utvecklar vår förmåga att förstå och tolka texter och att hitta bra strategier för det. Vi tittar också närmare på olika texters språkliga drag och hur de är uppbyggda.

Innehåll

Elevdel

Nedan följer alla de delar som ingår i vårt arbete med läsning under år 6.

Lgr11

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: