👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag i världen

Skapad 2015-10-08 10:28 i S:t Jörgens skola Helsingborg
I temat Jag i världen kommer vi att öka förståelsen för vår omvärld. Vi kommer att arbeta med världsdelarna, världshaven och de stora religionerna. I arbetet kommer vi att uppmärksamma länder och platser som eleverna visar intresse för. Vi kommer också att samtala om att flytta inom ett land och mellan länder.
Grundskola 2 Svenska Bild SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
I temat Jag i världen kommer vi att öka förståelsen för vår omvärld. Vi kommer att arbeta med världsdelarna, världshaven och de stora religionerna. I arbetet kommer vi att uppmärksamma länder och platser som eleverna visar intresse för. Vi kommer också att samtala om att flytta inom ett land och mellan länder.

Innehåll

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Eleven ska kunna världsdelarnas namn och läge

Eleven ska kunna världshavens namn och läge

Eleven ska kunna namn och läge på länder och platser  som är intressanta för eleven

Eleven ska kunna de fyra väderstrecken

Eleven ska kunna ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer

Eleven ska kunna ge exempel på några likheter och olikheter i de olika världsreligionerna

Eleven ska kunna ge exempel på några barns rättigheter

Undervisning

I undervisningen kommer vi att arbeta med frågor som:

Varför har vi kartor?

Varför bor människor där de bor?

Var ligger de flesta städer? Varför?

Vad är det för likheter och skillnader mellan människor i olika länder?

Vad är det för likheter och skillnader mellan de olika världsreligionerna?

Varför flyttar människor mellan länder?

Vi kommer att läsa, skriva, diskutera och se på film.

Vi kommer också att arbeta mycket med bild och ha skolgårdsorientering.  

Bedömning

I det dagliga arbetet kommer vi att bedöma din förmåga att:

-kunna världsdelarnas namn och läge

-kunna världshavens namn och läge

-kunna namn och läge på länder och platser  som är intressanta för eleven

-kunna de fyra väderstrecken

-kunna ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer

-kunna ge exempel på några likheter och olikheter i de olika världsreligionerna

-kunna ge exempel på några barns rättigheter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3