Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2015-10-08 14:51 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 – 5 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning: 

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

- att känna igen, namnge, konstruera samt beskriva de vanligaste geometriska figurerna (både tvådimensionella och tredimensionella) 

- att förstå och kunna använda begreppen omkrets och area

Undervisning: 

Vi kommer att träna på:

- vad olika geometriska (både 2- och 3-dimensionella) figurer heter

- hur man beskriver olika geometriska figurer

- att rita geometriska figurer

- att se likheter och skillnader mellan olika geometriska figurer

- att konstruera 3-dimensionella figurer

- vilka figurer som är symmetriska

- hur man räknar ut omkretsen på en figur

- hur man räknar ut arean på fyrhörningar

- vad skala är och hur man använder det

Begrepp: kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, sida, hörn, rät vinkel, fyrhörning, omkrets, area, kvadratcentimeter, skala, symmetri, klot, kub, kon, pyramid, rätblock, mm.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: