Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6 ht-15

Skapad 2015-10-08 15:53 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Det här arbetsområdet handlar om hur markytan förändras av naturen och av människor. Det handlar också om varför vi bor på olika platser på jorden och vilka möjligheter och begränsningar det medför. Du kommer också att lära dig om hur olika val i vardagen påverkar miljön på olika sätt.
Grundskola 6 Geografi
Det här arbetsområdet handlar om hur markytan förändras av naturen och av människor. Det handlar också om varför vi bor på olika platser på jorden och vilka möjligheter och begränsningar det medför. Du kommer också att lära dig om hur olika val påverkar miljön på olika sätt.

Innehåll

Visa din kunskap - Bedömning

 

Du kommer att träna på att använda olika kartor i kartboken och på nätet för att dra slutsatser om hur människor lever i olika områden i Europa.  Du kommer att visa vad du lärt dig genom att få en skriftlig uppgift där du ska dra slutsatser med hjälp av olika kartor.

Du kommer att möta människor med olika levnadsvillkor och analysera vilka möjligheter och hur natur- och kulturlandskapet påverkar livssituationen.  

Du kommer även att studera vilka konsekvenser produktion av olika varor kan få för människor, natur och miljö.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetsområdet sträcker sig från v. 42 fram till jullovet.

Reflektion

Har du lärt dig det du skulle under arbetets gång?

Vad, av det du lärt dig, tror du att du har användning av längre fram och på vilket sätt kommer du att ha användning för det?

 

Matriser

Ge
Geografi åk 6 kunskapsmatris

Grundläggande kunskap
Utvecklad kunskap
Välutvecklad kunskap
Natur och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur och kulturlandskap
Eleven har goda kunskaper om natur och kulturlandskap
Eleven har mycket goda kunskaper om natur och kulturlandska
Processer som formar landytan
Eleven kan föra enkla och till viss del under- byggda resonemang om processer som formar och förändrar jord- ytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven kan föra välutvecklade och väl under- byggda resonemang om processer som formar och förändrar jord- ytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Samband för befolknigsfördelning
Eleven kan beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är förde- lad.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa sam- band mellan natur- och kultur- landskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan beskriva komplexa samband mel- lan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolk- ningen är fördelad
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska be- grepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka omvärlden
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och an- dra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt
Källors användbarhet
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet
Använder kartor på ett fungerande sätt
Eleven använder kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeo- grafi
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksre- lationer mellan olika geografiska objekt.
relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Miljöetiska val i vardagen
ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljö- etiska val och prioriteringar i vardagen
ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljö- etiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämna llivsvillkor
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika lev- nadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbygg- da förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: