Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 2015

Skapad 2015-10-08 16:58 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Att förbättra flytet i läsningen.

Att träna ord och begrepp.

Att träna stavning och att uttrycka sig i skrift.

Att lyssna/läsa på ungdomslitteratur.

Att kunna ta ut stödord och återge muntligt.

Att ta del av olika slags texter och se skillnad i innehåll och struktur.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Genomförande

Vi genomför ett träningsprogram i avkodning.

Eleven läser texter och tränar på ord och begrepp. (Saga 1)

Vi läser olika slags texter och svarar på frågor gällande innehåll och form samt gör reflektioner (Adastra)

Vi tränar ord och begrepp varje lektion.

Vi lyssnar på klassisk ungdomslitteratur och texter från olika delar av världen.

Eleven tränar stavning och att uttrycka sig i skrift.

Eleven skriver stödord och tränar på att återberätta, t.ex. faktatexter om djur.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: