Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och kyla

Skapad 2015-10-09 09:09 i Djupedalskolan Härryda
Förstå hur värme sprider sig och förhållandet mellan varm och kallt luft.
Grundskola 5 Fysik Kemi
I avsnittet ska vi undersöka vattnets och luftens egenskaper genom olika laborationer. Vi ska även skapa en förståelse för partiklars olika rörelser i fast form, flytande form och gasform.

Innehåll

Undervisningen

 • Ni ska få genomföra egna laborationer och skriva laborationrapporter. Ni ska även få titta på någon laboration som vi gör gemensamt.
 • Vi ska jobba tillsammans med texterna i boken. Ni ska även få enskilda uppgifter till texterna att jobba med.
 • Vi ska titta på någon film.
 • Vi ska även i grupp diskutera olika problemställningar och försöka komma fram till slutsatser genom de kunskaper ni tillgodosett er.

Detta vill jag att du ska kunna när vi jobbat klart med avsnittet.

 • Att värme sprider sig genom ledning, strömning och strålning. Du ska även kunna ge något konkret exempel på hur detta går till.
 • Att alla ämnen består av partiklar (atomer och molekyler).
 • Att partiklarna kan finnas i fast form, flytande form och gasform och hur partiklarna beter sig i de olika formerna.
 • Orden vi använder när ämnena övergår från en form till en annan (smältning, avdunsta, förånga, kondensera, stelna, frysa).
 • Vattnets fryspunkt och kokpunkt.
 • Lite om Anders Celsius påverkan på hur vi mäter temperatur i Sverige.
 • Att föremål som är varmare än sin omgivning delar med sig av värmen tills föremålet och omgivningen har samma temperatur eller tvärt om.
 • Att varm luft stiger i kall luft.
 • Hur isolering fungerar, både för att stänga ute kyla, men även för att hålla kvar värme i t.ex en termos.

Begrepp att kunna:

 • Strömning, strålning och ledning.
 • Partikelmodellen, atom, molekyl.
 • Smälta, avdunsta, förånga, kondensera, stelna, frysa.
 • Fast form, flytande form, gasform.
 • Temperatur.
 • Isolering.

Du kommer att få visa vad du lärt dig:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och vid muntliga läxförhör.
 • Vid laborationer genom att våga sätta upp en hypotes och sedan genomföra laborationen och komma fram till en slutsats.
 • Vid skriftliga uppgifter och test.
 • Genom att skriva tydliga laborationsrapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: