Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material Duvan

Skapad 2015-10-09 09:24 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Fågelsångens förskola.
Förskola

Datum: 151109

Innehåll

Miljö och material

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt

161017 Nivå 3

 Vi använder pictogram och TAKK samt bilder på var leksaker, spel och annat material ska stå.

Vi använder avdelningens alla vrår för att minska ljudnivån.

Vi anpassar lekmaterialet efter barnens utveckling.

170508 nivå 4

Vi har ändrat om både möbler och material så att vi kan ha samlingar i mindre grupper. Nytt lekmaterial har köpts in som berikar lärandet och leken.

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi ser kontinuerligt över vårt material på avdelningen och förändrar efter barnens behov och önskemål

160210 Vi har minskat det för barnen tillgängliga materialet och satt upp en del i skåpet så att pedagogerna får hjälpa till att ta fram en del och ansvara för att det sätts tillbaka igen. En del material sattes undan så att vi kan ta fram och byta efterhand.

2016 10 17 nivå 3

Arbetslaget reflekterar och diskuterar kontinuerligt verksamheten.

170508 nivå

Vi kommer att sortera vårt lekmaterial efter rekommendationer för att sträva efter en giftfri lekmiljö.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Utvärderat datum: 151201 Vi fortsätter att se över vårt material

160210 Vi har sorterat bland våra saker på avdelningen. Nu är materialet mer lättöverskådligt, lättsorterat och tillgängligt. Vi har även fått uppsatt ljudabsorberande tavlor i två rum.

160603

Vi för diskussioner om att förändra på avdelningen pga. en helt ny gruppsammansättning och ålder på barnen till hösten.

161017

12 nya barn i ålder 3-4 år. Vi har ändrat om på avd. matrum. Ett rum fritt från möbler så det finns utrymme för bygg & konstruktionslek, lek i grupperingar.

170508

Vårt material är bättre sorterat t.ex. språk, spel och pussel, skapande.  

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
151109 151201 160210 160519 161017 170427
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: