Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling Duvan

Skapad 2015-10-09 09:25 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Fågelsångens förskola.
Förskola

Datum: 151022

Innehåll

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

 2016 10 17 nivå 3

 Läsgrupper där fokus är på att hålla en röd tråd i återberättandet.

 Fokus på bokens innehåll.

2017 04 nivå 4

Läslyftet: Vi har valt Guldlock för de yngre barnen och 5-årsboken för de äldre, Kompisen blir arg.Vi har delat barnen i tre olika grupper, blivande 6-åringar för sig och de andra i två grupper.

De yngre barnen avbildar ord efter förlaga och skriver sina namn.

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Fortsätta stimulera språkljuden och lusten att sätta ihop ljuden till ord.

Fortsätta med rim och ramsor & sångstunder.

Vi fortsätter att dela barnen i grupperna och fördjupa oss i sagorna genom att läsa sagan i flano, konkret material, barnen får återberätta/spela sagan och bokläsning. Vi har samtal om sagan, vad sagan innehåller, känslor runt händelser i sagan, reflektioner. I 5-årsboken samtalar vi om värdegrund, kamratskap, utanförskap och att sätta ord på känslor. Vi väver in skapande i arbetet.

Vi fortsätter att stimulera skriftspråket genom att arbeta med första ljudet, skrift efter förlaga, första ljudet.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

* sångstunder

* språksamlingar, kategorier

* skriftspråk

* Bornholms modellen

* TRAS

* väggdokumentation (alfabetet, TAKK, namn)

* korsord, rebusar

 Utvärderat datum: 151201 Vi arbetar med första ljudet och sammansatta ord, språkmaterial enligt Bornholms modellen.

160210 Vi jobbar med rim, sekvensbilder, pluralbilder, prepositioner, TRAS. Vi använder konkret material samt spel och läsplattan.

160603

Vi har fortsatt att jobba med ovan nämnda

161017

12 nya barn i ålder 3-4 år.

Vi har sångsamlingar, rimmar, läser böcker, flanosagor, lyssnar på cd-sagor, kategorier, TAKK, alfabetet.

170420

Vi arbetar vidare med läslyft, Ifous, sångstunder, språksamlingar, TRAS, munmotoriska övningar, TAKK, rimmar, första ljudet, bildstöd, vi sätter ord på vardagliga händelser och skeende.

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
161017
Nivå 4
170420
Nivå 5
151022 151201 160210 160519
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: