👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK: Metoder och arbetssätt (I) (År 7)

Skapad 2015-10-10 10:35 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

I undervisningen kommer vi att ... 

 • ha gemensamma genomgångar
 • ha demonstrationer
 • arbeta enskilt och i grupp
 • göra laborationer

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt 

 • genom att arbeta aktivt på lektioner
 • genom att arbeta aktivt vid laborationer
 • genom att skriva laborationsrapporter
 • genom att delta i diskussioner och resonemang
 • genom att utföra skriftliga förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Metoder och arbetssätt år 7

Uppskatta och mät

Utfört (nivå 0)
Utfört (nivå 1)
Utfört laborationer men inte beaktat resultatet
Utfört (nivå 2)
Utfört laborationer med godtagbart resultat
Utfört (nivå 3)
Utfört laborationer med godtagbart resultat. Förfinat undersökningen.
1.Användning av utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustningen på ett i huvudsak säkert och fungerande sätt. na
I undersökningar använder eleven utrustningen på ett säkert och ändamålsenlig sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
1.Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Eleven genomför undersökningarna i huvudsak utifrån de givna planeringar.
Eleven genomför undersökningarna utifrån de givna planeringar på ett noggrant sätt.
Eleven genomför undersökningarna utifrån de givna planeringarna på ett noggrant sätt och formulerar även egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
1.Resultat, modeller och teorier
Eleven jämför inte resultaten med frågeställningarna och drar inte några slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
1.Dokumentera undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.

Volymmätning

Utfört (nivå 0)
Utfört (nivå 1)
Utfört laborationer men inte beaktat resultatet
Utfört (nivå 2)
Utfört laborationer med godtagbart resultat
Utfört (nivå 3)
Utfört laborationer med godtagbart resultat. Förfinat undersökningen.
2.Användning av utrustning
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett i huvudsak säkert och fungerande sätt.
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert och ändamålsenlig sätt.
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
2.Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Eleven genomför undersökningar i huvudsak utifrån den givna planeringen
Eleven genomför undersökningar utifrån den givna planeringen på ett noggrant sätt.
Eleven genomför undersökningar utifrån den givna planeringen på ett noggrant sätt och formulerar även egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
2.Resultat, modeller och teorier
Eleven jämför inte resultaten med frågeställningarna och drar inte några slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar enkla slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar utvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
2,Dokumentera undersökningar
Eleven gör enkla dokumentation av undersökningen med tabell.
Eleven gör utvecklade dokumentation av undersökningen med tabell.
Eleven gör välutvecklade dokumentation av undersökningen med tabell och skriftlig rapport