Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag- du- vi- tillsammans- Tema

Skapad 2015-10-10 19:53 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Barnen ska utveckla en gruppkänsla, där varje individ kan känna en tillhörighet där allas lika värde gäller.
Förskola
...

Innehåll

Nuläge

Fyra nya barn har tillkommit i gruppen. Stor spridning i mognad som kräver utmaningar på olika nivåer. Barnen håller på att bygga relationer i gruppen. Barnen har en stor förmåga att hitta kompisar och starta lekar i olika gruppkonstellationer där det råder ett gott klimat mellan barnen.

Mål och syfte

Barnen ska få möjlighet att utvecklas från egocentriska individer till att ingå i en gruppgemenskap där de inser att vi behöver varandra för att lära, vissa saker kan vi bara lära oss av och i gruppen.

En fördjupning av vår Likabehandlingsplan 2016 Lika-olika.

Metod

Fasta rutiner och gruppstärkande styrda aktiviteter där barnen kan delta utan att behöva misslyckas.

Drama, sagor, samarbetsövningar, sånglekar, språkövningar.

Dramagrupp tisdag em för barn födda -11 och -12, alltid samma pedagog som ansvarar och leder gruppen. Onsdag fm gruppaktivitet för barn födda år -13 och -14. Samma pedagog ansvarar för innehållet.

Samlingarna före lunch.

Torsdag fm i skogen.

 

Dokumentation

Följa upp genom samtala med barnen efter utförd aktivitet från frågeställningar Vad har vi gjort? Vad var roligt? Vill ni göra det igen? Varför? Varför inte?

Vi samlar foton och kommentarer från barnen som vi har möjlighet att reflektera kring, enskilt och tillsammans vuxen-vuxen, vuxen-barn och barn-barn. Använda tv-skärmen för att tillsammans reflektera runt situationer vi fotat, tillsammans med barnen, för att kunna gå vidare i vårt arbete.

Föräldrar delges i Unikum.

Koppling till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

Utvärdering/Analys

Analysera en gång i månaden på avdelningsplanering.

Relationsschema i början och slutet av termin.

Utvärdering av läsåret, maj-16

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: