Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Älgen

Skapad 2015-10-12 08:08 i Hedekas förskola Munkedal
Förskola
Tema Älgen

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vid våra skogs promenader har vi upptäckt ett intresse av barnen om naturen de frågar mycket om olika saker, och tittade mycket på olika kottar. Barnen Funderade på om det fanns någon älg i skogen, och vill gärna gå dit.Några barn pratade även om att deras föräldrar jagar Älg,

För att få reda på mer vad barnen vet och kan har vi tänkt att ha intervjuer.

Mål

Barnens erfarenheter

 

Vi har intervjuat barnen, så att vi vet vad de har för kunskaper om Älgen, innan vi börjat arbetet. frågor vi ställde var, Vi har även observerat barnen i leken.

Det var följande frågor som vi ställde och lite av svaren.

 

Hur bor älgen?

I skogen

Hemma

Den kan inte bo hus, den springer bort i skogen

Älgen har en grotta ,de kan bo i.

I myrskogen

I skogen men inte i mulleskogen

 


Vad äter Älgen?

Gräs hö

Äpple

De stångas så för de kött

Äter Eld

Blommor

Gott

Hur ser älgen ut?

Den har horn, ljusbruna, mörkbruna på sina ben,

Jättestor rosa

Vit har horn

Dom är lite håriga, under hakan och är bruna.

Svart

Har horn pappa älgar

Som en sån där dinosaurie

Den har horn, vissa har skägg som åker ner.

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi ska under våra skogs turer titta efter spår från Älgen se om vi hittar något den äter, vilka ingår i Älg familjen. Vad är Älgen fiender ?

Matematik

Arbetar vi med genom att bla jämföra ,titta på storlek mellan olika djur och barnen sjävla. på vilka avstånd hör Älgen.

Språk

Läser sagor om Älgen Bla, Kung Älg av Ulf Stark och Ann-Cathrine Sigrid Stålberg,

 Ska ha boksamtal , där vi ibland också tar in böcker som handlar om Älgar eller andra djur.

Tittar på ordbilden Älg.

Sjunga och rimma

Skapande

 

 

 

 

Hur målet ska utvärderas

 

Vi kommer att använda samma intervju frågor, som när vi startade upp arbetat för att se barnens lärprocess. pratat i grupp, Vi kommer att observera barnen och diskutera detta fortlöpande på våra planeringar.

Teoretisk bakgrund

 

I förskolan ska barn ges möjligheter till naturupplevelser som stärker deras nyfikenhet och känsla för naturen. De ska också få möjlighet att utforska och utveckla förståelse för djur och växtlivet i närmiljön samt för enkla aspekter av näringskedjan och årstidsväxlingar.Förskola i utveckling.

Vygotskij (2001) skriver att det hjälpmedel som barnet använder för att påverka sin kunskaputveckling är språket. Kommunikationen mellan läraren och den lilla gruppen är alltså viktig. Det är först i den lilla gruppen som läraren tillsammans med barnen kan diskutera varje barns tankar. Men det gäller också att läraren fångar upp de rätta tillfällena. Det är språket som redskap som barnet bygger upp sin kunskap. Vi menar att bildspråket, talspråket och skriftspråket samverkar förstärks alltså kunskapsutvecklingen. Barn och naturvetenskap av Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christia Wehner-Godee.

" Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barns tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet," Läroplan för förskola

 

Dokumentation

 

Vi ska dokumentera detta i portfolio och unikum genom teckningar, picollage  skriva i vår almanacka i hallen, så att föräldrar kan läsa dagligen.  Använda ipad, Barnen kommer att vara delaktiga i att välja  bilder, välja material.

Samverkan med vårdnadshavare

 

Vi informerar föräldrar i våra föräldrar brev om vad vi gör i temat, kommer att få information genom Unikum. Under våra utvecklingssamtal kommer vi att prata om vad vi arbetar med, 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: