👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism åk 8

Skapad 2015-10-12 09:17 i Duveds skola Åre
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 8 Fysik
Ellära och magnetism är ett väldigt betydelsefullt område inom fysiken. Kunskaper om det har gjort att vi t.ex. kan ha en effektiv elproduktion vilket har lett till vårat moderna industri och IT-samhälle.

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

 

I undervisning kommer du att lära dig om ellära och magnetism.

Du ska 

-        Känna till vad en permanentmagnet är. Vad som menas med nord- respektive sydände. Känna till olika användningsområden för en                     permanentmagnet i samhället.

-        Känna till jordens magnetfält och hur en kompass fungerar.

-        Känna till magnetfältet kring en ledare och en spole.

-        Förstå hur en elektromagnet fungerar och kunna ge exempel på vad en elektromagnet används till.

-        Känna till vad en elmotor gör och ge exempel på vad en elmotor kan användas till.

-        Känna till principen för induktion samt vad induktion som upptäckt har betytt för utvecklingen av det moderna samhället.

-        Känna till vad som menas med växelström och likström.

-        Känna till vad en transformator gör och vad den används till.

-        Känna till hur eldistributionen fungerar i Sverige från kraftverk till vägguttag.

-        Förstå elektricitetens och magnetismens betydelse och inverkan på det moderna samhället. För och nackdelar som påverkan på jobb,                 miljö, ekonomi, livsstil mm.

         Begrepp 

----------------------------------------------------------------------------------------

Fördjupning: Efter att grundkursen är klar.

- Kunna förklara hur en elmotor fungerar

- Kunna förklara hur en generator fungerar

- Kunna förklara hur en transformator fungerar.

- Ett fördjupat svar på punkten om elektricitetens och magnetismens betydelse för samhället.

I undervisningen kommer vi att...

- Ha muntliga genomgångar

- Lära oss via laborationer

- Se på kortare filmer

- Lära oss genom gruppdiskussioner

- Jobba enskilt med olika uppgifter

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

Genom diskussioner och resonemang under lektionstid.

Under laborationer och genom laborationsanteckningar och rapporter.

Genom ett skriftligt prov.