Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - naturvetenskap och teknik, Koltrasten.

Skapad 2015-10-13 08:50 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola

Datum: 9/11 - 2015 Utvärderat datum: 1/12- 2015

Innehåll

Barns utveckling i naturvetenskap och teknik

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

 * 2016 10 17 nivå 3

2017 04 25 Nivå 4

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

* En gång i veckan har vi utflykt och då arbetar vi med naturvetenskap och teknik med t.ex. olika experiment.

* Få in det mer i den dagliga verksamheten och använda begrepp till barnen när de använder det samt att föra en diskussion kring vad de gör.

10/2 - 2016

* En pedagog planerar inför vår utflykt varje tisdag.   

* Vi kommer att fortsätta att synliggöra teknik i barnens vardag och sätta ord på detta.

2016-06-03 Nivå 2

* Till hösten 2016 blir vi en 1-5 års avdelning och kommer inte att ha schemalagda utflyktsdagar utan vill först lära känna barngruppen.

* Vi kommer att arbeta med natur och teknik kunskap i den dagliga verksamheten och synliggöra begreppen.

* 2016 10 17 nivå 3

* Ha en teknikhörna - bli bättre att använda teknik i vardagen och använda tekniska begrepp.  

2017 04 25

* Utveckla teknikhörna  - där barnen själv kan sitta och utforska teknik.

 

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

* Barnen använder teknik dagligen i verksamheten t.ex. att öppna mjölkkartonger, öppna kranen och att cykla och detta uppmuntrar vi barnen till att göra. Vi kommer att fortsätta med vår utflykt en gång i veckan och då kommer vi att arbeta vidare med naturvetenskap och teknik.

* Vi kommer att låta barnen reflektera mera över sitt användande av teknik i vardagen.  

2015- Nivå 2

10/2- 2016

* Vårt mål är att kunna använda vår Tv och lärplattan för att föra diskussioner samt att reflektera med barnen.  

10/2- 2016 Nivå 2

 * Skaffa material till teknikhörnan.

 

2017 05 09 Nivå 4.

Genom observation och dokumentation av barnens intresse av naturkunskap och återvinning har vi kommit fram till följande;

Genom att vi är med i Grön Flagg samt att vi har utvecklat och arbetat vidare med återvinning tillsammans med barnen då vi låtit barnen sortera kartonger, plast  och metall som vi förvarar på avdelningen. 

Barnen har varit med på återvinningsstationen och sorterat avfallet.

Vi arbetat med en flanosaga där vi träffat återvinnings - Oscar som behöver hjälp att sortera sitt avfall. Barnen har aktivt deltagit i återvinnings aktiviteten vilket vi tolkar som att dom har ett ökat intresse av naturkunskap.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - naturvetenskap och teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
20170425
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: