Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material, Koltrasten.

Skapad 2015-10-13 08:52 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola

Datum: 3/11 - 2015 Utvärderat datum: 1/12- 2015

Innehåll

Miljö och material

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

2016 06 03 Nivå 3.

* Använder pictogram och TAKK samt bilder på var leksaker, spel och annat material ska stå.

* Använder avdelningens alla vrår för att minska ljudnivån.

* Vi anpassar lekmaterialet efter barnens utveckling.

2016 10 17 - nivå 3

* Fortsätta att använda pictogram och TAKK.

* Anpassar lekmaterial utefter behov samt stimulans.

2017 05 02 Nivå 4

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

* Vi utgår ifrån barnen när vi planerar vårt innehåll i verksamheten. Vi strävar efter att dokumentera vidare t.ex. Vad är barnen intresserade av och vad behöver barngruppen utveckla vidare?

* Vår miljö och vårt material anpassar vi till barnens ålder och behov. Vi strävar efter att dokumentera vidare t.ex. Var leker barnen? Vilka material används och vilka används inte? Vilka material ska vi plocka in i leken för att leken ska bli ännu mer utmanande och lärorik?

* Vi ska sträva efter att dokumentera vidare t.ex. vad har vi för material framme? Behövs allt material vara framme samtidigt?

* Var leker flickor? Var leker pojkar?

 * 2016 10 17 nivå 3

* Arbetslaget reflekterar och diskuterar kontinuerligt verksamheten.

2017 05 09 Nivå 4

Skydda barnens lek genom att köpa in vikväggar så att barnen kan få möjlighet att leka ostört.

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

* Under våra observationer har vi sett att både flickor och pojkar intresserar sig för konstruktionslekar. Vi har inrett våra rum utifrån barnens lekar och har konstruktionslekar i olika rum. Detta har gjort att flickorna leker och har fått ett större utrymme i konstruktionsleken. Just nu ser vi att både flickor och pojkar leker i alla rummen.

* Vi har observerat att vår barngrupp behöver utveckla finmotoriken vid matsituationer t.ex. användandet av kniv och gaffel, det sociala samspelet vid måltider samt på - av klädning. Det har blivit lugnare vid matsituationerna, på grund av att köket lägger upp maten i skålar som serveras på borden.

* Vi kommer att utveckla konstruktionsleken genom att tillföra nytt material som t.ex. naturmaterial och förbrukningsmaterial.

2015 - Nivå 3

2016 06 03 Nivå 3

Genom observation samt dokumentation av barnens lärande och utveckling så har vi utvecklat en mer lärande miljö.

* 2016 10 17 nivå 3

* Utgår ifrån barnens behov samt intressen när vi planerar vår verksamhet samt utifrån nationelle och statliga styrdokument.

2017 05 09 Nivå 4

Vi använder pictogram samt TAKK och utvecklar det mer och mer i verksamheten genom att lära oss fler TAKK ord med hjälp av appen på ipad.

Genom dokumentation i barnens lek samt vårdnadshavarnas önskningar och tillåtet att barnen får ta med sig eget lekmaterial till förskolan, genom att tillåta eget material kan barnens lekutveckling vidareutvecklas.

Fortsätter att nyttja avdelningens alla vrår för att dämpa ljudnivån.

Barnen har tillgång till lärplatta där det finns pedagogiska spel inom förskolans strävansmål.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
2016 06 03
Nivå 4
20170504
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: