Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2015-10-13 09:37 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Geografi
Landskapet vi lever i är format av ett möte mellan inre och yttre krafter på jorden. Vad är detta för krafter? Hur påverkar krafterna naturen och samhället? Det här är några av de frågeställningar vi möter inom avsnittet.

Innehåll

Syfte

Syftet med avsnittet är att eleverna ska  utveckla förmågan att analysera hur jordens inre och yttra krafter påverkar naturen och samhället, dels i närområdet men också på andra platser på jorden.

Konkretiserade mål med avsnittet

Målet med undervisningen är att du ska lära dig

Jordens inre krafter

 • Hur jorndens inre är uppbyggt
 • Att jordskorpan består av plattor och vilka teorier som stöder detta.
 • Hur plattrörelserna påverkar jordytan och människornas livsmiljö.
 • Hur bergarter bildas och kunna ge exempel på några bergarter.
 • Att ge exempel vilka konsekvenser ett vulkanutbrott och en tsunami kan ge upphov till

Jordens yttre krafter

 • Vilket mönster de yttre krafterna följer
 • Vad vittring är och kunna ge exempel på hur det påverkar naturen och människors liv
 • Hur vatten och is som yttre krafter påverkar landskapet
 • Hur människan påverkar landkapet

Ord och begrepp

Inre krafter:

seismograf          jordskorpa          mantel          kärna          bergarter          Pangea        plattektonik          kontinentaldrift          kontinentplatta          bergskedjor          djuphavsgrav          oceanrygg          jordbävning        epicentrum          havsbränning          tsunami          vulkan          magma          pimpsten      jordskalv

Yttre krafter:

kol-14-metoden          U-dal          V-dal          landhöjning          morän          rullstensås          flyttblock          erosion          transport         lagring          vittring          meandra          delta              geologiskt kretslopp          abrasion          klint          dyna          jordskred          ras  

 

 

JORDSKORPAN FORMASINRE KRAFTER

 Vi kommer att studera hur jorden ser ut inuti, vilka krafter som påverkar att jordytan förändras och vad detta betyder för oss människor.

Vi inleder med lärarledd genomgång. Därefter arbetar ni enskilt eller i par. Det är viktigt att planera och använda tiden väl. Om du behöver måste du ge dig själv läxa.

Instuderingsuppgifter finns i Classroom.

 

Jordskorpan formas - Yttre krafter

Vi kommer att studera hur yttre krafter, som människor, is, vatten kan förändra jordytan.

Vi har lärarledda genomgångar och ni arbetar med uppgifter i Classroom.

 

 

 

   

 

 

 

   
     

 

 

 De inre krafterna

Bedömning:

 

            E                                                   C                                                  A

Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.

Du kan använda geografiska begrepp på ett  bra sätt.

Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.

Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.

Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett  bra sätt för att undersöka omvärlden.

Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.

Du har baskunskaper om geografiska namn och världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.

Du har goda kunskaper om geografiska namn och världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett  bra sätt var saker ligger och hur stora de är.

Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn och världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett mycket  bra sätt var saker ligger och hur stora de är.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Jordens inre och yttre krafter

>
>>
>>>
>>>>
Begrepp och teorier
Elevens förmåga att använda geografiska begrepp och teorier
På väg mot
Använder begrepp och teorier på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder begrepp och teorier på ett relativt väl fungerande sätt
Använder begrepp och teorier på ett väl fungerandesätt
Kunskap och resonemangsförmåga
Eleven visar kunskap om och resonerar om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
På väg mot
Visar grundläggande kunskaper. För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Visar grundläggande kunskaper. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Visar mycket goda kunskaper. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: