Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & Värden (Armband)

Skapad 2015-10-13 10:59 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Normer & Värden som utgångspunkt när vi arbetar skapande (armband) samt aktiverar eleverna i att ta ställning i frågor som rör normer, värden & värdegrund.
Grundskola F – 5

Arbeta med normer & värden med hjälp av skapande samt värderingsövningar.

Innehåll

Målbeskrivning

Skapa en medvetenhet hos eleverna om normer värden samt värdegrund. Aktivera eleverna i strävan till ställningstagande utifrån ovan nämnda ram. Skapa delaktighet, samtal samt reflektion hos elevgruppen utifrån ovan nämnda ram. Skapande som verktyg för att skapa gemenskap förståelse.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

Syfte

Lyfta frågor, funderingar, beskriva samt belysa normer, värden & värdegrund. Ge eleverna möjlighet att reflektera och utrycka åsikter som berör detta ämne. Utveckla begreppsförståelsen för begrepp så som kränkningvärde, norm samt olikheter. Skapa trygghet, trivsel samt en gemenskap på fritids. Ge eleverna stöd och vägledning samt uppmuntra engagemang & ställningstagande i frågor som rör ämnet. Skapande glädje samt kreativitet under aktiviteten. Utveckla det kontinuerliga arbetet med värdegrunds frågor. Verka för att skapa delaktighet hos eleverna, aktiva, lyhörda & engagerade pedagoger.

Tillvägagångsätt

Pedagoger som lägger extra stor vikt vid dessa frågor. Vi är tydliga, gränssättande, lyhörda samt goda förebilder. Lyfta diskussion om normer, värden samt värdegrund på t.ex. klassråd, fritidsråd el. samling. Med tydlighet visa hur viktiga vi tycker att dessa frågor är. Visa ex. på armband man kan tillverka & göra. På fritids el. i anslutning till klassråd, fritidsråd el. samling visa en för åldern passande kortfilm som avhandlar ämnet kränkningar & mobbning. Lyft sedan diskussionen vad är en kränkning? Hur kan mobbning se ut? Värderingsövning t.ex. ja - & nej landet/ dela in ett rum i tre land ingenmansland, ja - & nej landet. Eleverna startar i ingenmansland läs sedan ett antal påståenden som barnen måste ta ställning till, ja eller nej. Starta med enkla påståenden t.ex. - glass är gott! fortsätt med svårare påståenden el. låt barnen komma på påståenden. Denna lek/övning kan eleverna även leka själva. Utifrån diskussionen & övningen lyfter man sedan saker som vi kan ta ställning för el. mot. T.ex. HATA MOBBNING. Pedagoger som deltar/ gör egna armband och tar ställning. Eleverna får sedan tillsammans med pedagoger skapa sitt eget armband med sitt eget ställningstagande. Delaktiga pedagoger som ger feedback samt diskuterar frågor som rör ämnet när vi arbetar med våra armband fortlöper. Skapa ett intresse för skapandet av armband, visa olika typer av tillverkning. Låta eleverna i par fläta vänskapsarmband där slutprodukten blir var sitt identiskt armband. Utveckla & ta till vara på barnens intressen & idéer. Armbands verkstad där olika material & pärlor samt pedagog finns lättillgängligt. 

Utvärdering/ uppföljning

Pedagogiskasamtal med närmsta berörda kollegor utifrån uppsatta mål, konkreta mål, verksamhetsplan samt nyckelord. Observation av elevgruppens utveckling. Utvärdering tillsammans med eleverna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: