Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik läsår 15/16

Skapad 2015-10-13 21:09 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang, till att börja med i vardagen.

Under höstterminen ska du ska utveckla följande kunskaper och förmågor:

- taluppfattning mellan 0-10 (för att sedan gå vidare till högre tal)

- förstå och använda grundläggande matematiska begrepp såsom plus, minus, lika med, tiotal och ental

- namnge och beskriva de fyra geometriska grundformerna

- klockan, hel timma

- uppskatta och jämföra längd

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma dina kunskaper och förmågor (se avsnittet ovan) genom

- din aktivitet vid genomgångar och samtal

- hur du självständigt samt tillsammans med andra i en mindre grupp formulerar, resonerar och löser problem

- att observera när du leker i "affären" och använder annat konkret material


Undervisning och arbetsformer

Du ska på ett varierat sätt få utveckla din taluppfattning. Du kommer få delta i gemensamma genomgångar och diskussioner, arbeta enskilt och i grupp, arbeta med uppgifter i iPad och på stenciler, använda praktiskt material såsom pengar, klossar, tallinjer och räknestavar.

Du kommer också tillsammans med klassen få planera upp och göra en "affär" där vi sedan arbetar med pengar, räknar och växlar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: