Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Grundsärskola inriktning träningsskola motorik

Skapad 2015-10-14 14:02 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 6 – 9 Motorik Idrott och hälsa
Planeringen syftar förutom de enbart motoriska färdigheterna till att utveckla självständighet och i viss mån samspel med andra. Moment från andra ämnesområden involveras också i motoriken såsom, rumsuppfattning, tidsuppfattning, färg och form och taluppfattning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga och få ett intresse för fysisk aktivitet. Eleverna får tillfälle prova på många olika rörelseaktiviteter och får möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning och att lita på sin egen fysiska förmåga. Eleverna får tillfälle att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Därigenom syftar undervisningen till att främja elevernas självständighet och delaktighet i samhället.Eleverna får genom undervisningen träna förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider för att kunna förstå värdet av ett aktivt friluftsliv. Eleverna får kännedom om risker o säkerhet vid fysisk aktivitet och hur man handlar i nödsituationer.Även kunskaper om olika ämnesspecifika begrepp skall utvecklas och få så sätt kan eleverna bli delaktiga i samtal om idrott, hälsa och livsstil.

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen sker med två pass motorik i veckan i idrottssalen , andra lokaler eller olika utemiljöer. Eleverna tränar olika moment: såsom t.ex. hopprep, friidrott,  hinderbanor, bollspel, racketsporter, frisbee, dans och lekar. Träning i simning/ vattenvana görs en gång i veckan på Klitterbadet.

Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer vid varje lektionstillfälle, diskussioner och resultat.

Enligt matris.

VAD - Enligt avsnitt förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  1-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  1-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: