Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset - skrivprojekt i svenska

Skapad 2015-10-14 14:13 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med det spännande skrivprojektet "Huset". Du kommer under hösten att få arbeta med att skriva din egen bok genom att få olika skrivuppgifter. Syftet med detta projekt är att du ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift. Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och styckeindelning och att arbeta med bildframställning till text.
Grundskola 5 Svenska
Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivning som står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva 10 kapitel.

Till varje kapitel ska du även måla en bild enligt instruktionen.

Innehåll

Mål

Genom undervisningen i ämnet Svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Lärandemål

 Du kommer att få lära dig:

- att skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
- att ta emot respons på din text från läraren och sedan arbeta vidare med texten.
- att träna din förmåga att skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
- att träna dig i hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.
- att använda dig av skrivregler och styckeindelning.

Läraktiviteter

Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivningsom står till kapitlet. Sammanlagt kommer du att skriva 10 kapitel.
Till varje kapitel ska du även måla en bild enligt instruktionen.

Utvärdering

Så här kommer ditt arbete bedömas:

Din förmåga att...

 • delta aktivt i undervisningen.
 • skriva en berättelse med enkla person- och miljöbeskrivningar.
 • skriva en berättelse med enkel kronologisk handling.
 • visa hur text och bild samspelar.
 • använda skiljetecken, stor bokstav, stavning, meningsbyggnad och andra skrivregler.
 • ta ansvar för och planera ditt arbete.
 • ta emot respons på din text och därefter arbeta vidare med texten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
4. Skriva egna texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
5. Stavning och språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
6. Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
9. Förstärkning och levandegörande av budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
10. Bearbeta texter
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: