Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap för de yngsta

Skapad 2015-10-15 10:00 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Hur vi erbjuder de yngsta barnen upplevelser av naturvetenskap.
Förskola
Mycket av barnens utveckling grundar sig på naturvetenskap. Att jobba med naturvetenskap ger ökade möjligheter att förstå sig själv och sin omvärld.

Innehåll

Vetenskaplig grund

Wynne Harlen, vetenskaplig pedagog och författare till boken ”Våga språnget" skriver att naturvetenskap är en viktig kunskap för att förstå omvärlden. Hon menar att om man redan som liten uppmuntras att göra vetenskapliga försök så kommer de få en positiv bild av ämnet som annars kan ses som svårt. Det gäller att ta tillvara barnens nyfikenhet av att undersöka, spinna vidare på vad de vill veta och söka svaren tillsammans. Harlen beskriver processen som lika viktigt som resultatet. Barnen ska bli inspirerade att fortsätta på egen hand. Som pedagog ska man utmana med produktiva ”vad-händer-om-frågor” där barnen får berätta vad de tror ska hända för att sedan komma fram till egna resultat. Lyssna och ta del av varandras tankar är minst lika viktigt. Harlen hävdar att barns forskning börjar redan när de förstår att de kan undersöka saker på egen hand. Det kan vara mycket enkla saker som att blåsa såpbubblor.

Pedagogisk utgångspunkt

Med de yngsta barnen fokuserar vi på att väcka nyfikenhet. Det gör vi genom att ge barnen olika upplevelser av naturvetenskap. Vi utmanar och uppmuntrar eget utforskande kopplat till tidigare erfarenheter. Närvarande pedagoger hjälper barnen att sätta ord på upplevelser och utforskande.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

Arbetsformer

I vår miljö både ute och inne erbjuds barnen tillfällen till eget utforskande och upprepade upplevelser av t ex naturlagar.

Vi har också valt att jobba med tre olika aktiviteter som utgångspunkt:

Utforskande i vatten

I en skål med vatten på bordet eller i vår badbalja inne eller ute får barnen uppleva och utforska vattnets egenskaper, vad som flyter/sjunker, mäta, hälla, lyssna på vattnets ljud mm. Det är viktigt att det är barnens eget utforskande som blir ledande. Pedagogerna avläser situationer som uppstår och kommer med nya utmaningar vid behov.

Bakning

Vi använder oss av en jäsdeg för att barnen ska få uppleva den kemiska processen när jästen reagerar med vätskan. För att förtydliga processen använder vi oss av en mindre degbunke så att degen jäser upp över kanten. Jäsdegen är också mer hanteringsvänlig och ger mer positiva upplevelser av bakningen. Vi gräddar bullarna tillsammans med barnen så att de kan se vad som händer. Självklart äter vi både det färdiga resultatet och smakar på degen för att uppleva skillnaden. Vi gör också små experiment med degen.

Experiment

Vi gör olika enkla experiment tillsammans med barnen. Syftet är inte att barnen ska förstå vad som händer och varför utan att de ska få många upplevelser som väcker intresse. Barnen ges möjlighet att upprepa aktiviteterna och få samma upplevelser så många gånger de själva vill.

I alla områden använder vi oss av våra sinnen för att uppleva och få intryck. Utforskandet av naturvetenskap är också kopplat till språkutveckling. Vi försöker att i möjligaste mån använda de "rätta" begreppen. Ex, "tyngdlag", "rörelseenergi", "flyta", "sjunka", begrepp för att sortera och klassificera, matematiska begrepp mm.


Uppföljning december -15

Vi ser i våra lärloggar att naturvetenskap och teknik ofta ligger i fokus. Dels gör vi aktiviteter i våra utvalda områden: utforskande i vatten, bakning och experiment. Dels ser vi att barnen själva ofta sysslar med naturvetenskap och teknik.

Vi har satt upp bakbilder på väggen och ser att barnen är intresserade. 

Vi vill fortsätta på samma sätt och utveckla vidare återkopplingen till barnen med hjälp av filmer eller bilder på väggen. Vi tror att det ökar barnens intresse samt stimulerar språkutveckling, självkänsla mm.

Uppföljning VT-16

29/1-16

Vi har just skolat in nya barn, vår barngrupp har föryngrats, vi befinner oss i en nystartsfas.

På grund av årstiden har fokus legat på vatten, is och snö. Både ute och inne. Vi ser ett stort intresse för detta.

Vi ser redan hos de allra yngsta en fascination över tekniska saker. Vår teknikhörna är populär och vi har idéer för att utveckla den vidare. De uttrycker också att de gärna vill upprepa de naturvetenskapliga aktiviteter som vi introducerar.

Vi ser att vi är på rätt väg och fortsätter på samma spår.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: