Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden/ Östersjöriket

Skapad 2015-10-15 13:13 i Stamgärde skola Åre
för eleverna
Grundskola 4 – 6 Historia
Varför heter det Stormaktstiden? Vilka orsaker finns det till att Sverige kunde bli en stormakt? Vilka hade stor makt? Över vad hade det stor makt? Vad blev konsekvenserna av Sverige som stormakt? Hur var livet för människorna under denna tidsperiod?

Innehåll

Förväntat resultat

Du kommer att få visa kunskaper om historiska personer, kungarna och drottningen som levde under denna tidsperiod, om vissa historiska händelser som 30-åriga kriget, Sveriges övertagande av Skåne samt häxprocesserna. Du ska också visa kunskaper om hur människornas olika livsvillkor var och hur olika länder påverkade varandra. Vi kommer även analysera orsakerna till att Sverige blev en stormakt samt konsekvenserna av att Sverige var en stormakt. Vi kommer diskutera källkritik - hur kan vi veta det vi vet om historien och vilka slutsatser kan vi dra från olika källor. 

Examinationsuppgifter

Vi kommer att ha ett skriftligt prov med orsaker till och konsekvenser av Sverige som stormakt samt hur olika historiska händelser påverkat Sverige.  

Bedömning

Se matrisen här nedanför.

Undervisning

Hur vi kommer att arbeta: Genom att läsa, diskutera, se filmer m.m.

Varför läser vi om Stormaktstiden: Det är viktig att ha kunskaper om historien för att förstå samtiden.

Material: Historiaboken, egna anteckningar. 

Matriser

Hi
Stormaktstiden

E
C
A
Fakta och begrepp
Få relevanta fakta och begrepp som handlar om händelser och personer under stormaktstiden.
Flera relevanta fakta och begrepp som handlar om händelser och personer under stormaktstiden.
Många relevanta fakta och begrepp som handlar om händelser och personer under stormaktstiden.
Resonemang och jämförelser
Få och korta resonemang om samband, orsaker, konsekvenser samt jämförelser.
Flera och långa resonemang om samband, orsaker, konsekvenser samt jämförelser.
Många och längre resonemang om samband, orsaker, konsekvenser samt jämförelser.
Källkritik
Få och korta resonemang och källors användbarhet.
Flera och långa resonemang och källors användbarhet.
Många och längre resonemang och källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: