Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling Stjärnan

Skapad 2015-10-16 07:24 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola

Datum: Utvärderat datum: 10/2-16

Innehåll

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Genom att dela in barnen i grupper varje dag med planerade sång- och sagostunder samt språklek. Läsa kapitelbok för de äldre barnen varje dag. Att regelbundet besöka biblioteket. Inköp av böcker. Att bjuda in barn till spontana sång- och sagostunder, samt språklek. Att dagligen föra samtal med barnen. Vi utökar kontinuerligt vårt sagomaterial. Att tillföra instrument vid ex sångstunder. Att arbeta med olika former av sagoberättandet. Att låta barnen göra och spela upp sagor.

10/2-16

Vi fortsätter dela in barnen i läsgrupper varje dag. Vi har även en gemensam samling med upprop och sång/saga/språklek. 

Spontana sagostunder förekommer varje dag. Vi går regelbundet till biblioteket, vi  utökar vårt material hela tiden. 

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Vi anser att vi fokuserar på att arbeta språkligt i olika former, både strukturerat och spontant, vilket visar sig genom att barnen spontant uttrycker att de vill höra saga, sjunga och att barnen själva berättar saga för varandra med olika sorters material. Barnen deltar aktivt och visar glädje i de språkliga aktiviteter som förekommer i verksamheten

10/2-16

Vi fortsätter att fokusera på att arbeta språkligt i olika former, både planerat och spontant. Barnen deltar aktivt och visar glädje i de språkliga aktiviteter vi har. Dom vill själv berätta saga för varandra med olika sorters material och spontana sago/sångstunder förekommer varje dag.

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Vi anser oss ligga på hög nivå med det språkliga arbetet10/2-16 Hög nivå med det språkliga arbetet. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: