👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2 - "The game"

Skapad 2015-10-16 14:26 i Stadsskogenskolan Alingsås
Planering för engelska i år 2.
Grundskola 2 Engelska
Vi fortsätter arbetet vi påbörjade i åk 1. Du kommer bl a att få lära dig att presentera dig själv och bli mer säker på siffrorna upp till 20. Vi kommer också att arbeta med de engelska orden för t.ex. veckodagar, färger, kroppsdelar, kläder, känslor, mat, några djur och ord om familjen.

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde:

På engelskan kommer du att få lyssna till talad engelska och lära dig sånger som tränar de ord och arbetsområden vi arbetar med. Du kommer att få titta på serien "The game" och göra efterföljande uppgifter.

Du kommer att få prova på att prata själv genom att svara på frågor samt ha enkla samtal och dialoger med andra. Du kommer att få grundläggande ordkunskap inom vardagliga och kända områden.

Syfte:

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Här kan du se några av kunskapskraven för högsta betyget A i åk 6:

Ämne: ( Elev del )

Konkreta mål:

Målet med undervisning i engelska är att utveckla din förmåga att:

* förstå tydligt talad engelska

* berätta om ämnesområden som är välbekanta för dig.

* hålla olika former av enkla samtal och dialoger.

* förstå enkla instruktioner och beskrivningar.

* se filmer för barn och förstå dess innehåll.

 

 

 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* delta i sånger, rim och ramsor samt gemensamma övningar

* förstå enkla engelska ord och korta meningar

* säga enkla vanliga engelska ord och meningar på engelska

* svara på enklare frågor

* följa enkla instruktioner

 

 

 

 

Undervisning:

 Du kommer att få:

* lyssna till lärarens berättande, högläsning, engelska filmer, sånger, rim, ramsor och lekar.

* öva på att säga nya ord i talkör tillsammans med dina klasskamrater.

* öva på att tala engelska genom enkla rim och ramsor.

* öva på engelska ord genom att sjunga engelska sånger.

* öva på att följa enkla korta instruktioner (Sit down, please. Put your pencil on your desk)

* öva på att ha samtal genom korta, enkla dialoger (What´s your name? My name is...)

* öva på att göra korta enkla beskrivningar (It´s a dog. It is brown)

* öva på att beskriva dig själv muntligt och skriftligt på engelska.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6