👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och skapande

Skapad 2015-10-18 11:12 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Bildundervisning årskurs 3
Grundskola F – 3 Bild
Vad kan en bild berätta? Hur blir ett konstverk berömt? Bilder har stor betydelse i våra liv. Vi använder bilder för att göra fint, för att kommunicera, för att informera och för att underhålla. Bilder är också ett viktigt sätt för oss människor att uppleva oss själva och vår omvärld. Vi kommer att bekanta oss med några kända konstnärer och deras mest berömda verk. Naturligtvis får du med olika material och olika tekniker skapa egna konstverk.

Innehåll

Mål för elev

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • framställa bilder utifrån olika tekniker och material
 • samtala om olika bilder, t ex vad de föreställer, vad de berättar och varför man har målat dem.
 • använda egna eller andras bilder för att beskriva och förklara något, t ex förtydliga en text
 • samtala kring konstnärer och deras verk

 

 

 

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • olika material, redskap  och olika tekniker  

 • färglära

 • att analysera och samtala om dina egna och andras bilder

 • några kända konstnärer och deras verk                 

 

Redovisning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • planera, genomföra och slutföra bilder
 • använda olika tekniker, material och verktyg vid bildskapande
 • samtala kring och med hjälp av bilder
 • använda egna och andras bilder för att kommunicera ett budskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Förmågan att framställa bilder
Du arbetar enligt instruktioner men behöver stöd för att slutföra dina bilder.
Du arbetar självständigt enligt instruktioner och slutför dina bilder.
Du arbetar självständigt enligt instruktioner och sluftör dina bilder. Du kommer med egna förslag hur du kan bearbeta dina bilder.
Förmågan att använda olika metoder, tekniker och material
Du kan hantera några olika material och tekniker, men behöver stöd i arbetet.
Du kan hantera några olika material och tekniker på ett fungerande sätt.
Du kan hantera flera material och tekniker på ett fungerande och varierat sätt.
Förmågan att kommunicera med bilder
Du skapar bilder som till viss del visar vad du vill berätta.
Du skapar bilder som tydligt visar vad du vill berätta.
Du skapar bilder som tydligt och nyanserat visar vad du vill berätta.
Förmågan att samtala om och resonera kring bilder
Du berättar om en bild du ser.
Du berättar om olika sorters bilder och beskriver vissa detaljer och former.
Du beskriver bilders olika uttryck och innehåll. Du gör enkla kopplingar till egna erfarenheter eller andra bilder.