Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten Läsåret 2015/2016

Skapad 2015-10-19 10:30 i Byvägens förskola Ale
Förskola

Tema vatten

Innehåll

Under vårterminen arbetade vi med Tema vatten. Detta tema fortsätter vi att arbeta med under höstterminen. Vi har fortsatt observera ett stort intresse för vatten i barngruppen. När vi tar avstamp i barnens intresse för vatten kan vi beröra olika delar ur läroplanen på ett lustfyllt och spännande sätt.

Kartläggning av barngruppen

Vi har under höstterminens början fortsatt att se ett stort intresse för vatten i barngruppen. Lustfyllda lekar uppstår i vattenpölar på gården. Barnen är fascinerade av vattnet som rinner ur kranen i tvättstället. Vi uppmärksammar och pratar om vädret, när det är sol, när det är mulet, när det regnar och de dagar som bjudit på frost.

Dessa observationer ligger som grund för Älvans fortsatta Tema vatten.

Genomförande/ Arbetsmetoder

 • Samlingar med sånger och ramsor utifrån tema vatten.
 • Sagoläsning.
 • Fånga tillfällen i vardagen med barnen där vi diskuterar och undersöker och reflekterar.
 • Experiment för att konkretisera olika fenomen.

Mål

Vårt Tema vatten spänner över olika läroplansmål. Flera läroplansmål kan beröras under ett och samma lärandetillfälle. Men vi har valt att särskilt arbeta utifrån nedanstående strävansmål från läroplanen:

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och

Nedbrytning av valda läroplansmål

 • Utveckling sker när barnen sätter kunskapen i ett sammanhang. Exempelvis när barnen upptäcker is på marken, undersöker den och utropar is.
 • Utveckling sker när barnen använder sig av begreppen i sitt sammanhang. Exempelvis när barnen ser frosten på gräsmattan och reflekterar över vad de ser.
 • Barnen kommer ges möjlighet att utveckla sin förståelse för olika samband. Exempelvis att regnet kommer från molnen. Att barn dricker vatten och det gör även växterna och djuren.
 • Utveckling sker när vi tillsammans diskuterarar och reflekterar över olika fenomen där flera synsätt på så vis blir synliggjorda.
 • Genom den dagliga kontakten med vårdnadshavare för vi en dialog kring barns trivsel, utveckling och lärande både i hemmet och på förskolan.

Uppföljning

Arbetet med tema vatten fortskrider bra.Vi har under vårterminen sett ett fortsatt intresse för vatten i barngruppen. För tillfället är fokus riktat mot våra planteringslådor där barnen fick plantera fröerna som röstades fram på en samling. Barnen har vattnat jorden och vi väntar spänt för att se om det kommer upp något.

Beroende på årstid har olika fokus kring vatten varit intressanta i barngruppen. Under vintermånaderna fascinerades barngruppen av is och snö. Hur is kan smälta till vatten och vatten kan frysa till is. Ute på gården har barnen gått på isjakt för att finna stora isbitar samt testat hur hal isen är när det blivit ett tunt istäcke på basketplanen.

När det blivit varmare har fokus bland annat legat på regn. Barnen har känt regnet i sina ansikten och hoppat i vattenpölarna. Sedan har barngruppen fascinerats av maskarna som kom upp till markytan när det regnade.

Det barngruppen riktat sitt intresse mot, inom tema vatten, har vi pedagoger försökt fånga upp. Vi har använt foto som verktyg för pedagogisk dokumentation. Dessa foton har vi bland annat satt upp på väggen inne på avdelningen samt tittat på via Ipad och projicerat upp på väggen med hjälp av vår kanon. Då har barnen diskuterat och reflekterat fritt kring bilder ur verksamhetsvardagen.

 

 

 

Utvärdering

Vi har särskilt utgått ifrån dessa strävansmål från Läroplanen för förskolan 98 (rev 10):

Utifrån dessa strävansmål har vi sett att:

Gruppen har utvecklat sitt ordförråd, talspråk och tillägnat sig nya begrepp. De har utvecklat sin förmåga att berätta och uttrycka tankar, ställa frågor och kommunicera med varandra.

Barnen har fortsatt att vara fascinerade över vattenkranen i tvättstället. De tycker det är spännande att sätta på och av kranen, se vattnet rinna i tvättstället samt plaska med det.

Barnen har fascinerats av regnet, plaskat i regnvatten utomhus. Tittat och lyssnat på regnet som fallit från himlen.

Barnen har fått förändrad förståelse för naturkunskap och samband i naturen. Barnen har utvecklat intresse och grundligare förståelse för naturens olika kretslopp.

Via unikum har vi dokumenterat med hjälp av text och bilder. Där har vårdnadshavarna haft möjlighet att följa vår verksamhet.

 

Analys och utveckling

Barnen har undersökt vatten i fast och flytande form. När väderleken slog om och det blev kallt upptäckte barnen att vattnet frös. De utforskade isen med både händer och fötter. Barnen upptäckte att isen var kall och hal. Höll man den tillräckligt länge i handen smälte den till vatten. De satte ord på sina upplevelser såsom; "Halt", "kallt", "Det smälter". Här sätter barnen kunskapen i ett sammanhang vilket är viktigt för att få en helhet.

Vid varmare väderlek har barnen reflekterat tillsammans med sina kompisar varför maskar kommer upp ur marken när det regnar. Jämfört olika storlekar och längd på maskar. Vidare tänker vi att när det kommer en solig dag så ska vi gå ut och titta efter om det finns några maskar på marken. Då reflekterar vi med barnen kring vart maskarna är.

Språket har fått stor plats i barnens vardag. Vi har jobbat kontinuerligt med bilder för att förstärka språkutvecklingen. Vi har lagt stor vikt vid att låna böcker och läsa, ha boksamtal och bildpromenader. Vi har även använt oss av Flanosagor för att stärka språket hos hela barngruppen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: