Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2015-10-19 18:26 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Mål och syfte


Lära barnen om kretslopp, att saker går att återanvända.

Lära barnen att vara rädda om vår miljö och natur. Ge barnen förståelse för hur våra handlingar påverkar naturen och miljön och hur naturen i sin tur påverkar oss.

Vi vill visa barnen att det går bra att använda saker vi vanligtvis slänger till skapande.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Metod

Tillsammans samlar vi olika material på förskolan. t.ex.papper, mjölkkartonger och plast. Vi har olika behållare som barnen får sortera i. Vi går sedan till returtorget med det vi samlat och lägger i rätt container, det gör vi i smågrupper.

Vi samtalar och reflekterar tillsammans med barnen om vad som händer t.ex. gamla mjölkförpackningar blir till nya igen, matrester blir jord. 

Vi har en app i lärplattan om sopsortering som barnen arbetar med.

Barnen får skrapa av sina matrester från tallriken efter lunch.

Vi använder "skräp" till skapande t.ex. toarullar, mjölkkorkar och tidningar.

Vi plockar skräp när vi är ute t.ex. på gården, berget eller i skogen. Pratar om att naturen mår dåligt av att saker är slängda där.

Under hösten gräver vi ner en planka där vi satt fast olika material. På våren gräver vi upp den för att se vad som hänt.

 

Utvärdering/Analys

 

Vi pedagoger kommer att utvärdera/reflektera både själva och tillsammans med barnen under arbetets gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: