👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: "Akustik" åk 8 2017

Skapad 2015-10-19 18:39 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Fysik

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdet ska du:

känna till hur ljud skapas och breder ut sig i luften
kunna beskriva ljud som en vågrörelse
veta vilken hastighet ljud har i luft
veta hur man använder ljud som ett tekniskt verktyg t ex ekolod och ultraljudsundersökningar samt vad dessa haft för betydelse för individen, samhället och miljön
kunna genomföra, utvärdera och dokumentera laborationer

Undervisningen

Föreläsningar
Film
Diskussioner
Power point presentationer
Laborationer
Prov

Bedömning

Jag kommer att bedöma:
* hur väl du kan använda dina kunskaper om ljudet för att förklara vad ljud är, dess egenskaper samt användningsområden, samt graden av begreppsanvändning

* hur väl du kan resonera kring upptäckters betydelse för människan, samhället och miljön. Ex hur man löser bullerproblem i olika arbetsmiljöer, undersökningar med hjälp av ultraljud, hur ekolod används vid fiske.

* hur väl du kan genomföra, dokumentera (utvärdera) laborationer

Muntligt, skriftligt och praktiskt (laborationer).

En helhetsbedömning kommer att göras vid arbetsområdets slut med tillhörande matris, se bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9