👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsaktiviteter och turista i ett europeiskt land där franska talas åk 7

Skapad 2015-10-19 23:09 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Fritidsaktiviteter, verbet faire, realiaarbete om länder i Europa där franska är modersmål. kapitel 4 i Chez nous 1
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vad gör franska ungdomar på fritiden? Vad gör du? Vi undersöker vad franska ungdomar gör och vi funderar själva på våra vanor. Kanske åker man på en resa ibland när man är ledig och därför hör det också till detta arbetsområde att undersöka ett land i Europa där franska talas som modersmål.

Innehåll

Arbetsområde och bedömning

Innehåll 

Vi jobbar med kapitel 4 i Chez nous 1 och i detta kapitel ger vi oss i kast med olika fritidsaktiviteter, i synnerhet sportaktiviteter. Vi lär oss två aktivitetsverb: Faire = Göra och Jouer = Spela. Till kapilet hör också veckodagar, olika tidsuttryck och att bekanta sig lite med franska verb.

Vi arbetar varierat, både individuellt, i par och alla tillsammans. 

Ordfält:

- Fritidsaktiviteter
- Veckodagar
- Tidsuttryck, speciellt delar av dagen

Grammatik:

- Verbet Faire i nutid
- Verben Être och Avoir i nutid

 

Realia:

1. De franska Alperna s.86-87
2. Skriftlig & muntlig redovisning i grupp av ett land i Europa där franska talas som modersmål. Ni ska skriva en "turistbroschyr" om ert land. Texten ska alltså locka läsaren att vilja besöka landet. Texten ska vara informativ, lustfylld och ha ett språk som passar unga läsare. En karta med de omnämnda platserna markerade måste ingå och likaså tjusiga illustrationer.

Ni skriver på svenska och minst 400 ord. Arbetet ska lämnas in för en skriftlig bedömning men sedan ska ni redovisa muntligt för klassen och då tillämpa de tillvägagångssätt och metoder som resulterar i att den muntliga redovisningen blir bra (såsom t ex ögonkontakt med publiken, intresseväckande inledning och tydlig röst)

Bedömning

Jag bedömer:

- lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig korrekthet och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- muntlig aktivitet (vid muntliga förhör, vid textbearbetning, kommunikationsövningar,)

- resultat på skriftliga förhör och prov

- din insats i grupparbetet och er redovisning bedöms både som grupp och individuellt

- slutligen enligt matrisen nedan

 

Matriser

M2
Grundmatris i franska åk 6-9

Lyssna och läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad franska
Du förstår det viktigaste av innehållet
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer
Du förstår helheten och viktiga detaljer
Förstå skriven franska
Du förstår det viktigaste av innehållet
Du förstår det huvudsakliga innehållet och även några detaljer
Du förstår helheten och även flera detaljer
Strategier
Du ställer frågor, slår upp ord eller använder kroppsspråk för att förstå bättre
Du ställer frågor, slår upp ord och använder kroppsspråk för att förstå bättre
Du använder flera strategier för att förstå bättre

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera och bearbeta
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan göra några få, enkla förbättringar av dina arbeten.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar av dina arbeten.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan bearbeta och göra flera enkla förbättringar av dina arbeten.

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Interagera
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.

Realia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap av realiakaraktär
Du kan några fakta om för arbetsområdet aktuell fransktalande region och kan redogöra för dessa på ett begripligt men enkelt sätt.
Du kan en del fakta om för arbetsområdet aktuell fransktalande region och redogör för dessa på relativt tydligt och enkelt sätt.
Du kan redogöra för arbetsområdet aktuell fransktalande region relativt ingående och på ett tydligt och välformulerat sätt.