Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med geografisk information

Skapad 2015-10-20 11:40 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleven lär sig att hämta, bearbeta, tyda, sammanställa och presentera geografisk information från olika källor samt att kritiskt granska källornas trovärdighet.
Grundskola 7 Geografi SO (år 1-3)
Vi studerar planeten jorden utifrån ett kartperspektiv. Vilka olika sätt finns det för att avbilda vår värld? Vad för information får vi från olika slags kartor?

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn-, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helikopterperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

Centralt innehåll

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt:

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Viktiga begrepp

projektion, halvklot, longitud/längdgrader, latitud/breddgrader, ekvatorn, vändkrets, polcirkel, flygbild, satellitbild, nollmeridian, tidszon, datumlinjen, stapeldiagram, kurva, klimat, nederbörd, medeltemperatur, vegetation, näringsliv, topografisk karta, tematisk karta, absolut läge, relativt läge, geocentrisk, heliocentrisk, fossil, cylindrisk kartprojektion, konisk kartprojektion, gradnät, zenit

Konkretisering av mål

Eleven ska

 • utöka sitt förråd av namn och läge för platser, floder, berg, sjöar, öar, regioner...

 • kunna ange gradtal för olika orter i världen

 • använda geografiska begrepp

 • tyda och använda kartans symboler

 • sammanställa och se samband mellan information från olika källor för att kunna beskriva ett område

Arbetssätt

Eleven ska

 • lära sig innebörden av viktiga geografiska begrepp

 • träna på att söka och tolka information från kartor, tabeller, diagram samt Internet

 • träna på att se samband mellan information från olika källor

 • träna på att sammanställa samlad information

Bedömning

Detta ska vi bedöma:

 • din förmåga att använda geografiska begrepp

 • din förmåga att använda geografisk information för att beskriva ett område

 • din förmåga att kunna dra slutsatser om befolkningens levnadsvillkor i ett område

Dokumentation

*Du får ett skriftligt förhör där du visar att du kan ange läget för olika orter i världen.

 • Du kan få skriftliga läxförhör där du visar att du behärskar geografiska begrepp.

 • Du får beskriva det område du undersökt skriftligt, men även presentera området muntligt, t. ex med Power Point.

Tid för genomförande

Under vårterminen, februari-mars

I läroboken läser vi sidorna 3-4, 13-21. Förhör kommer att ske på ett urval av de här sidorna. Allt kan ju givetvis inte vara med på ett förhör. :)

 

Uppgifter

 • Power point-presentation Geografins verktyg

 • Filmer om jordens rörelser - dag och natt, årstiderna

 • ARBETSUPPGIFTER GEOGRAFI - instruktioner till boken och arbetshäftet med övningar

 • Film från SLI.se Kartor - historia och utveckling (V4636)

 • Kartor och kartkunskap faktatext med frågor.

 • Övning 1 gradnät

 • Övning 2 gradnät

 • Filmer om kartor, gradnät m.m.

 • Ej namngiven

 • Inför förhöret i geografi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: