Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass vt 2016

Skapad 2015-10-20 12:40 i Vessigebroskolan Falkenberg
Vi arbetar med inspiration från tänka, resonera och räkna i förskoleklass och matteboken pixel.
Grundskola F Matematik
Vi kommer på ett undersökande och lekfullt sätt använda matematiken i verksamheten för att öka barnens taluppfatning, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi arbetar med matematiken på ett lekfullt sätt genom mattesamlingar, där vi  utforskar, upptäcker, diskuterar och laborerar. Vi kommer arbeta i grupper, enskilt och i par för att lägga de grundläggande kunskaperna i matematik inför ettan.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning och arbetsformer

Barnen ska få träna på att: 

 • känna till de geometriska formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
 • sortera och klassificera efter form, färg, längd, storlek. 
 • skapa, upptäcka, följa och beskriva mönster.
 • ramsräkna framåt till 30 och bakåt 10-0.
 • räkna, jämföra och uppskatta mängder.
 • gruppera och skapa mönster.
 • undersöka och använda det starka fem-talet
 • jämföra och förstå olika vanliga begrepp i matematiken.
 • undersöka och använda ordningstal.
 • resonera och ge förklaringar med hjälp av konkret material, bilder, teckningar, ord och andra uttrycksformer.

 

Du kommer arbeta med detta på olika sätt bl a genom:

 • morgonsamling där vi räknar på olika vis hur många vi är te x framlänges-baklänges, ordningstal.
 • Mattesamlingar med diskussioner och praktiska övningar kring t ex begrepp och lägesord.
 • Mattesånger och räkneramsor.
 • Sortering och jämföra olika föremål.
 • Skapa egna mönster med material, rita av, bygga vidare på en kompis mönster, pärla armband.
 • Spela olika mattespel och lycko.
 • Lösa uppgifter i matematikboken Pixel.
 • Göra övningar på iPad.
 • Bygga och konstruera.
 • Vi arbetar praktiskt med matematik när vi är utomhus.

 

Barnen får extra utmaningar utefter sin kunskapsnivå.

 

 

Utvärderingen - vad och hur

Vi kommer lyssna till din kunskap och ditt resonemang och hjälpa dig att utveckla det när vi arbetar med praktiska övningar och i matematikboken.

Vi dokumenterar vårt arbete genom att fotografera och lära oss göra egna dokumentationer av vårt arbete.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: